Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇထႅင်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 22-25/2/2022 ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢူၺ်းလီ PDF  ၾၢႆၶုၼ် – မိူင်းပၢႆး  လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ ။  

IDPs from Phai Khun reach to HsiHseng 25 Feb 2022
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် သီႇသႅင်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃးတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထႅင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်း လႅင်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈမီး ။  ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ပႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇလႄႈပႃးတင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵမ်းၼႆႉၼႆႉ  မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈမႃးၵမ်းတီႈ 2။ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၵမ်းတီႈ 1 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ် ပၢႆႈမႃးတီႈသီႇသႅင်ႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၼိမ် ယဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေ  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ယူႇဢမ်ႇတၢၼ်းႁိုင် ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၶိုၼ်း။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်း တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး(ထီစဲခါးကျေးရွာ)  ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၵမ်းတီႈ 2 ၼႆႉ။   လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်းၼမ်မႃးသေတႃႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးလိူင်ႇလိူဝ်၊   ပေႃးပၢင်တိုၵ်းတေသိုပ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်တႃႇယူႇ  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း သီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း