Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းပၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၶမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ PDF  ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်း မိူင်းပၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း  ၸမ်မိုၼ်ႇ  ။

Photo: CJ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းပၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/2/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸမ်မိုၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်း။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Mobye Rescue Team လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တၼ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉၶဝ် ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းပၢႆးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸွမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းပၢႆး ၵိုတ်း   3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Mobye Rescue Team  လၢတ်ႈ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းပၢႆး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်း မိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း  ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17  မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း  7 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း