Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ  တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼၢင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇမိူင်းယေႃသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႈမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၵၢင်တၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 တၢႆ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 5

 ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/2/2022၊ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2022 မႃး ၼၢင်သူၺ်း ဢႃယု 17 ပီ လူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၵူၼ်း မိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၼၢင်းသူၺ်း ဢၼ်လူႉတၢႆထႅင်ႈတီႈႁူင်းယႃတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ် ၸွမ်းတူဝ် ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတီႈႁူင်းယႃ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈမႆႈၸႂ် မီးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆဢေႃႈ ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးၼႂ်းမိူင်းယေႃ  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ။ မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်တၢၵ်ႈ – ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပ်ႉပေႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ မႃးလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းယေႃ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်း   ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ဝႆးဝႆး  ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တုၵ်ႉၶ မႃးၸွမ်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း တႄႉၸိုင် ၸုမ်းလႂ်ယူႇၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလီၶႃႈ မဵဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသင် ၶဝ်သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း တပ်ႉမ 99 တၢင်း ၾၢႆႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDDA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-15 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပ်ႉပေႇတင်း ဢိူင်ႇလွႆၸၢၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းမိူင်း ယေႃ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 ။ ၸိူဝ်းပၢႆႈလူင်းတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းယေႃၼႆႉတႄႉ ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ တေၵိုတ်းဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းယေႃလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း