Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လူႉသုမ်းမူတ်း တူဝ်သတ်းတၢႆၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

SHRF ဝႃႈ လွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းလူလၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးသိုၵ်း TNLA , SSPP တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဝႅတ်ႉလွမ်ႉလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးမီးႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၼႂ်ၼႆႉၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:50 - 5:10 မူင်း တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ တင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  မီးလွင်ႈပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်  ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်ၸဝ်ႈၶႃႈၼႂ်ၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ၸႄႈဝဵင်မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃး မီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS ပွတ်းသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ။  လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉမီး...

တူင်ႇဝူင်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈသင်တီႈသိုၵ်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တင်းပီ  ႁိုဝ်ႉတေႃႇႁႅင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေငၢႆႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈႁွၼ်ၼမ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ၼႂ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုတ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ....................000000000000000000............................. ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယူႇလင်ပၼ်ႁႅင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇပႃးၾၢႆႇလႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ ဢွၼ်ႇ/ လူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူးလွႆ ပၢၼ်းတုင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်/ ၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးၸၢႆးသူႉ ဢႃယု...

ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈယူႇတီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးဝႆႉယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ပဵၼ်ၸဵမ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၼၢင်းယိင်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉလူဝ်ႇသွႆ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ၊ ၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် ၽႃၵၢၼ်ႉ

ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး 4 လမ်း သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်ၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ(သဵၵ်ႉမူး) ပွၵ်ႉၵွင်းတႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လွင်ႈ ၼုင်ႈဝႆလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼၢင်းယိင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/2/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇဝိုတ်ႉထိုမ်ႈသႂ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ႇ RCSS ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 9 တိုဝ်ႉလႅင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်ၼႆႉ 6 မူင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်၊ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 9

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇ ၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တၢႆ 4 မၢတ်ႇ 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း