Tuesday, June 18, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမႄႈမၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ  သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်  မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်မႄႈမၢၼ်း  7 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

Photo CJ- ၽူႈယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈၸုမ်း RCSS ဝၼ်းတီႈ 3/3/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် ၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် ၼၢင်းဢူး ဢႃယု 35 ပီ ပႃးတွင်ႉလႆႈ 7 လိူၼ်၊  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၶႃ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “ ၵတ်းၵႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႈ ဢမ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈပုမ်မၼ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။    ” – ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢႃယုမီး 38 ပီ။ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸႂ်ႇတီႈၶႃ၊ တွင်ႇၼွင်ႈလႄႈ တီႈၵုမ်ႇ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း၊ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵမ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် ၶူင်ႈမၢၵ်ႇ ၼွတ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  လၢတ်ႈ။

“သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ  မႃး တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်း တွၼ်ႈၼႆႉ မီးၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ မႃးတူင်ႉၼိုင်ၼမ် ဝႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးယူႇဝႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈ လဵဝ်တႄႉ မီးတင်းသွင် ၸုမ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၶႃႈ သိုၵ်းၼႆႉ ပေႃးၶဝ် တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸွမ်းတၢင်းၼႆ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉသေ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ တၢင်းပွတ်းသၢႆဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင် ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတင်း  RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်ထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း