Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ၶၢဝ်းမႆႈယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ဢေႇတႄႉ ၶႅၼ်းဢိတ်း ၼိုင်ႈ။ ပေႃးၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃလူင်းဢၢပ်ႇတီႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉမႃးၸႂ်ႉဢဝ် ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵႃႈ ၼႆႉဢေႃႈ။ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉၼႆႉ။  ၶၢဝ်းမႆႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ ယူႇဝႆႉပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း  ၊ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ  မႆႈၸႂ် ပႃးတႃႇပၢႆးယူႇလီ  ထႅင်ႈ။

“တၢင်းပီႈၶဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ။ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမႂ်ႇၵေႃႈမီး ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်း ပဵၼ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈမီးမႃးၼမ်။  ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸပ်း ဝတ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်လွင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးႁူဝ် ၵူၼ်း 4 ႁဵင်ပၢႆ။ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၵိၼ်ၸၢင်ႈလၢႆးဝၼ်း ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ်ႁဵင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း