Sunday, May 26, 2024

ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း TGF တူၼ်ႈတီးပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇမူၼ်ႈလိုမ်းတူဝ်ၸွမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး Taunggyi Guerilla Force TGF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸၢၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်း ATM ၶွင်ယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ  KBZ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆဢိတ်းဢွတ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသမ်ႉ လိုပ်ႈလမ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတၼ်းႁူႉတူဝ်။

မၢႆၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း တူၼ်ႈတီး

 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သင်ယဝ်ႉ ။ ပေႃးမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၶဝ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၽႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉ တီႉၺွပ်း   လူင်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈ မၼ်းမႃးသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းသင်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TGF  ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ႁၢင်ႈယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်းလိုပ်ႈလမ်း တီႉၺွပ်း ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ဢၼ်ပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ။ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ယူႇသဝ်းၵႂႃႇတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုၼ်ႈယၢမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၸုမ်း TGF တေမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈ တႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၸုမ်း TGF ၵေႃႈတေဢမ်ႇဝႆႉၼႃႈၽႂ်၊ တေႁဵတ်းၸွမ်းယိူင်းဢၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင်တီႈယွတ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်၊  ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸွမ်းၸိုင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း TGF ၊ လႆႈမႃးပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်  ဝႆႉၼင်ႇၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူင်းၶျၢင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈမိူင်းတႆး မၢင်ၸႄႈဝဵင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – လႆႈဝၢင်းမၢၵ်ႇ ၸွမ်းၸိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လႆႈၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လႆႈဝိုတ်ႉမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆး။

တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 လႄႈ 14/3/2022 ၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ သဝ်လၵ်းတီႉသၼ်ယႃးၾူၼ်း မၢႆႇတႄးလ် ၶွင် မဢလ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း