Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မီးႁဵင်ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၸွမ်းသၼ်လွႆၶႅပ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 1,000 ပၢႆ။    

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ် ငိူင်ႉမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊ သႁွင်း၊ ၽွင်းသႅင်၊ တၢင်ႉဢႄ၊ ၼွင်လႅင်၊ ပၢင်ႁူႈလႄႈ ၼႃးတဵတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတၢင်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ၵေႃႈပႃး။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဢၼ်ငိူင်ႉမႃးမီးဝႆႉတီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ  တေမီး 1,000 ပၢႆ မွၵ်ႈ 2,000 ၼႆႉ။ၶဝ်မႃးႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း၊ ယူႇသဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈၾၢႆႇလႄႈ   ႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း ပႆႇလႆႈမူတ်းၶႃႈ။  ၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ  ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ။   မၢင်ဢိူင်ႇတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်း လွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တပ်ႉပွင်းၸူႉၼႆႉ မႃးႁွတ်ႈထိုင် တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈယဝ်ႉၼႆၶႃႈ။   တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇသၼဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈထိုင်မႃးယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ ယင်းလႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဢိတ်းဢွတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးဝႆႉထႃႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈမႃးထိုင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း၊  ဢၼ်မႃး ၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇၵေႃႈမီးၼမ်။  

သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး – မိူင်းၵိုင်သေ ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း