Thursday, May 23, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 10 ပၢႆ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တီႈဝၢၼ်ၶူဝ်ၶမ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မိူင်းယေႃ 2 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိင်ႈမၢၵ်ႇၵႃး လဵၼ်ႈသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 11 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉတႄႉ တၢႆထင်တီႈ ။ တႃႇ 11 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢႆလၢႆ ။ မၢင်ၵေႃႉ တိူဝ်ႈတီႈမိုဝ်း၊ ၶႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆ၊ လႅဝ်မူတ်း။  မၢင်ၵေႃႉ ၶူးၼင် ပေႃးဢမ်ႇမီး ။  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈၶႃႈ။ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း တႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိင်ႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႃးသေ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးယုင်းၶမ်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလိူၼ် 1 ၶူပ်ႇပၢႆ 10 လိူၼ်၊ ၼၢင်းသႅင်ဢွင်ႇ 8 ၶူပ်ႇ။ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸၢႆးလႅင်းၾႃႉ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇပၢႆ 7 လိူၼ်၊ ၸၢႆးမွင်ႇထုၼ်း 8 ၶူပ်ႇ၊ ၼၢင်းဢႃးလိင်ႇ 8 ၶူပ်ႇ၊ ၼၢင်းထွၼ်းသႃႇ 12 ၶူပ်ႇ၊ ပၢၼ်းလူႇ 12 ၶူပ်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းမူၼ်း 13 ပီ၊ ၸၢႆးမိၼ်ႉ 13 ပီ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ 16 ပီ၊ ၼၢင်းသႅင်ၸိင်ႇ 23 ပီ၊ ၼၢင်းလၢဝ် 20 ပီ လႄႈ ပႃႈၵဵင် 70 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တႃႇ 11 ၵေႃႉၼႆႉတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ဝႃႈၼႆ။

“မၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။  ၵဝ်ၼႄးမႂ်း မႂ်းၼႄးၵဝ် ။  ဢၼ်ၺႃးၵိၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။  တၢႆလၢႆလၢႆ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈယူတ်းယႃတႄႉ တိုၼ်းတေမီးၶႃႈဢေႃႈ ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမီး ၶႃႈလူး။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်းသေ လႆၸွႆႈဝႆႉ တႃႇ ယူတ်းယႃၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းလူလွမ်သင်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇဝႃႈ မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵႆဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းလွႆ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မႃးပဵၼ်ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၸိူင်ၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ၽူႈ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ယႃႇပေမႃးႁဵတ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းယူႇ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမႃးႁဵတ်း မၼ်းမႃးတိူဝ်ႉသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႇ မိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႆႉ လႆႈတၢႆလၢႆလၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆလၢႆ ၸွင်ႇၶဝ်ႁူႉသင်ႁိုဝ်။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၵၼ် ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ/ လွႆ တီႈၵႆၵူၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးၼႂ်းမိူင်းယေႃ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်တၢၵ်ႈ – ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သပ်ႉပေႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ မႃးလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်း ယေႃ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း တပ်ႉမ 99 တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDDA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းထုင်းမိူင်းယေႃသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းမိူင်းယေႃ၊ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း