Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႆသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း   ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉမႃး ႁႂ်ႈၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ်ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵႂႃႇၼႄတီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ/ ပွၵ်ႉ  ၽႂ် မၼ်း။ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄ  မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း လၢႆၵေႃႉ ၊ ၵိုတ်းလၢႆၵေႃႉ တၢႆလၢႆၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2023 ၊တႃႇလႆႈႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢဝ်ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼႆႉသေၵႂႃႇၼႄ တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ/ ပွၵ်ႉႁဝ်းဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းႁိူၼ်းလႂ်ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၼႂ်းပီ 2005 ၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇပႃးသဵၼ်ႈမၢႆမူတ်း။ ပီၼႆႉ ၶဝ်မီးဢႃယု 17 ပီ ပေႃးပီၼႃႈ မႃး 2023 တေမီးဢႃယု 18 ပီယဝ်ႉလႄႈ တေမီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈႁဵတ်းၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ၶိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉ ၼႆမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းယူႇသေတႃႉ သင်ဝႃႈ တူဝ်ၵူၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇယူႇလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတၢင်ႇတီႈၸိုင် ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶႅၵ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ မႃးယူႇ လၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ၼပ်ႉသွၼ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈလင် 2 ဝႂ် တေဢဝ်ႁဵတ်းသင်တႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းထိၼိုင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈထိ 2 ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉၼမ်သုတ်းလႆႈထိ 3။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လၵ်ႉၶႅပ်းမႄး၊ မီးလွင်ႈဢမ်ႇပူင်ႇသႂ် ၼႆသေ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ဝၼ်းဢၼ်တေတႄႇပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၸုပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ    ပေႃးႁၢင်ပီ 2023   တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶိုၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း