Sunday, July 21, 2024

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵူႈဝၼ်း

Must read

ၼႂ်းဝူင်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞။

Photo Credit to NL Youth- လုင်းသႃႇ ဢႃယု 40 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်းယူမ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/3/2022

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ ယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်း ယႃ၊ မၢင်ၵေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူတ်းယႃယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ 1 ၸဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်းယူမ်း 3 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ် 1 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသွင်ႁူး  2 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ။

ၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇထိုင်တီႈလူႉတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းသႃႇ ဢႃယု 40 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်းယူမ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ မၼ်းၸၢႆးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၊ မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉလၼ်ႈသေ လူႉတၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼႆႉ – ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းလူၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုင်းသႃႇ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉမေးၼၢင်း ၸိုဝ်ႈၼၢင်းဢိတ်း ဢႃယု 46 ပီ လႄႈတင်း လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ပၢႆလိူဝ်မီး 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵူၺ်း ပေႃႈသမ်ႉတၢႆပႅတ်ႈ။ လွင်ႈ 2 မႄႈလုၵ်ႈတေသိုပ်ႇယူႇသဝ်းၵႂႃႇတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတႄႉယဝ်ႉဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းလုင်းသႃႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်း 2 ၾၢႆႇ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃးမိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2021။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယူႇၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၵ်ႈ – ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈမႃးပူတ်းပၼ် ၽဵဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းသေၵမ်းၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၶႃႈၼႆႉ။  ၶဝ်ၾင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်းၵူၼ်းပႆၵႂႃႇမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇႁႆႈ/ သူၼ်/ ၼႃး ၵႂႃႇတႃႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ တလဵဝ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူဝ်ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၼႆဢေႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးၽဵဝ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းသေၵမ်း ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး TNLA လႄႈ SSPP ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း RCSS  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ထိုင်ႁၢင်ပီ ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းလူင်းမႃးတၢင်း  ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ လၢမ်းလူင်းၵႂႃႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ မိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ ယၢမ်းလဵဝ် လူင်းမႃးထိုင်တၢင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်။

ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶိူဝ်းယႂ်း။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ်မီး 20 ပၢႆ၊  လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း