Tuesday, June 18, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူမ်ႉ/ပေႃႉႁႅမ်ထႅင်ႈလႄႈ လႆႈတၢႆ

Must read

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း(လွႆ) TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း/ပၢင်လူင် ယဝ်ႉသမ်ႉပေႃႉႁႅမ် ထႅင်ႈလႄႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ။  

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/2/2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးသေ ဢၢၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း (လွႆ/တဢၢင်း) TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးဝႆး ႁႅင်း ၽႃႇၺႃးမၼ်းၸၢႆး ၵၢင်တၢင်း တီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ပၢင်လူင်။ ယူတ်းယႃၵေႃႈဢမ်ႇၶႅၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ 7 ဝၼ်းၸၢႆးဢွင်ႇတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉဢၼ်ႁၼ်ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႉ၊  ႁူၵေႃႈၼူၵ်ႇ၊ ၵႂၢမ်း ၵေႃႈဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးသေမၼ်းလူမ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ   ၶိင်းပူဝ်ႇလွႆၼၼ်ႉ သမ်ႉၸႂ်လမ်သေလုၵ်ႉမႃး ထုပ်ႉထုပ်ႉပိတ်ႉပိတ်ႉပပ်းပပ်း မၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းၵေႃႈႁွင်ႉ ဢႃႈဢႃႈဢီႈဢီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုၵ်ႉ။    ၶိင်းသိုၵ်းလွႆၼၼ်ႉ ပူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းသေ သိုပ်ႇႁေႃႈၵႂႃႇသေယဝ်ႉဢေႃႈ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢဝ် ၸၢႆးဢွင်ႇ သူင်ႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၼႆႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလွၵ်ႈလႅင်တင်းတူဝ်။သမ်ႉၺႃးပိတ်ႉထိပ်ႇထႅင်ႈလႄႈ မၢၼ်ႉၵမ်ႇၸမ်ႉလမ်တင်းတူဝ်။ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ႁူဝ်ၶဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸမ်ႉပဵၼ်ႁွႆးမၢတ်ႇ ႁွႆးၸဵပ်းဝႆႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 27 ၸၢႆးဢွင်ႇ ပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း၊ ႁူဝ်ၸဵပ်း၊ တႃမူဝ်းႁႅင်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးပၼ်ၵႃႈယႃႈယႃ 2 သႅၼ်ပျႃး  – ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃ X-Ray တူၺ်း ပၼ်ယႃႈယႃသေၸႂ်ႉၶိုၼ်းမႃးယူႇႁိူၼ်း။ လႆႈ 7 ဝၼ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/3/2022 ၼၼ်ႉ  မၼ်းၸူးတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ပိူၼ်ႈလႅပ်ႈတေႁူႉၶႃႈယူဝ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလွတ်ႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၶိင်းပူဝ်ႇလွႆ ၼၼ်ႉမႃး ပၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈ တဵင်ၵႂၢမ်းဝႃႈ – တေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၽႃႇၺႃး ၊ တေလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လူမ်ႉႁင်းၵူၺ်း မၼ်းၼႆဝႃႇ။  မၼ်းတမ်ႉဢမ်ႇမေႃၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃႈလူး ၸၢႆးဢွင်ႇၼၼ်ႉ – ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၸၢႆးဢွင်ႇ ပဵၼ်ၵိၼ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၵေႃႉၼၼ်ႉ မႃးပၼ်ငိုၼ်း 2 သႅၼ်ပျႃး၊ ဝၢႆးၸၢႆးဢွင်ႇတၢႆယဝ်ႉ မႃးပၼ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ 8 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈမႃးပၼ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း တေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၶၢဝ်ႇ ။ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းပၼ်ငိုၼ်းယဝ်ႉ တဵၵ်းတဵင်ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇႁူဝ်ႈ  ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၽွင်းမိူင်းလူႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ ထူပ်းလွင်ႈတဵၵ်းတဵင် လွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ၊ မုင်ႈမွင်းဝၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၼႃႇယဝ်ႉ ၶႂ်ႈယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် – ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း