Tuesday, June 18, 2024

ၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ပၼ်ဝႃႈၼႆ။

Image: SNLD – MPs Kyaukme action

ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဢိူင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ၊  ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇၵတ်းယူႇယဵၼ် ဢမ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈပွင် ႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢီးသူၼ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်သမ်ႉ ယူႇယဵၼ်သီႇသီႇ ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ ဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပိူင်လူင်တႄႉ လွင်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢီးသူၼ်းထိုင်တီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ”  – ၼင်ႇၼႆ။

Image: SNLD – ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း၊ တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇ လႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈပွၵ်ႇႁိူၼ်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ သႂ်ႇယွင်သႂ်ႇယေး – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ  – “ၶၢဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈႁႆႈ ၶဝ်ႈၼႃး – လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။ သမ်ႉဝႃႈ လူင်းလၢႆး မိုဝ်း NCA ၵၼ်ယဝ်ႉဝႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၶႃႈ။ ၶႂ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႄႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ပဵၼ်ၶႃႈလႃႈ လူဝ်ႇႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယူႇယဵၼ် ယႃႇမႃးယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Image: SNLD – မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်ႊဝၢၼ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်တူၵ်ႇလၢတ်ႈသင်သေၶေႃႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းၵိုင် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုင်သင် မီးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ သဵင်ႈသဵင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး ယၢမ်ႈတႅပ်း တတ်း(ၽူႈတႅၼ်းၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းသုမ်း) မၢႆၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁႆႉ

ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉတႄႉ မီး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 4 မိူင်းတႆး (ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တင်း မိူင်းမိတ်ႈ) ၸၢႆးဢူင်းၵျေႃႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈမၢႆ (2) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2020။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း