Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း SSPP တီႈမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:50 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 79 ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆၵွင်းတုၺ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/12/2020 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၵ်ႉမီးတီႈ ၵျွင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်  လႄႈ ပၢင်ၶႅမ် 400 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း...

ပေႃးလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸင်ႇၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇတမ်းၸႂ်လႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေလီမႃးယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ၽွင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။ တွပ်ႇ-ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ မၼ်းၼႄဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းႁဵတ်းသိူဝ်ၼႆႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 150 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈသွင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလုၵ်ႉတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းႁွပ်ႇၶူဝ်းၶွင် ပၢႆႈမႃးၸူးၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးတေႃႇၼႂ်ၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၵေး ( ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႈၵူင်း) ၊ ပဵင်းလူင်လႄႈ ၵုၼ်ၵျွင်း (ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶိင်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇလူတ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်း

ၽူႈထုၵ်ႇႁပ်ႉမွပ်ႈမၢႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတုမ်ႉလေႃႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး ပိူဝ်ႇတႃႇလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢၼ်သွင်တပ်ႉသိုၵ်း။ ဢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ တီႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၸၢမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/12/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇမီးလွင်ႈ ၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 212 ၵေႃႉ...

RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၼမ်ႉတူႈ – သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃး RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ - သီႇ ပေႃႉ တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-10/12/2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA...

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင် တေႃႇၵၼ် ပႆႇၼိမ်သဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇ ၼိမ်သဝ်း...

ၵူၼ်းလူင်ဢိူၺ်!! ပေႃးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်းယူႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမုင်ႈမွင်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႄမႃး ၶေႃႈယွၼ်ႉမၼ်းမီး 3 ၶေႃႈ။ 1.ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်း။ 2.ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်တေႃႇ NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း။ 3.တၢမ်တူဝ် NLD...

ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ပၢင်တိုၵ်း TNLA တင်း RCSS တီႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈပုမ်လူင်(ၵူၼ်းမၢၼ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူမ်ႇၵၢင် ၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

ၽွင်းသိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႈၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူမ်ႇၵၢင် တေႃႇပၢင်တိုၵ်းပေႃးယဵၼ်ၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 2 တပ်ႉၵွင် တပ်ႉၶမယ 324 ၼမ်ႉတူႈ တင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ မီးထိုင် 200 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလူင်းတဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးထိုင်မၢၼ်ႈၸၢမ် မီး 200 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉသွင်တီႈ။  တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် တီႈၼိုင်ႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၵမ်ႉၸွႆႈ ဝႆႉယဝ်ႉ”...

မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ RPG တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ   ဢမ်ႇ တၼ်းတႅၵ်ႇသေတႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ RCSS တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး  မၢၵ်ႇပီၵူၺ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ မီး 140 ပၢႆ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 141 ၵေႃႉ  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈ ၸၢမ် ။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ   ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS /SSA တင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း