Saturday, May 25, 2024

ပႃႇတီႇ TNP မိူင်းၵိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA တီႉၵူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

Must read

ပႃႇတီႇ TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP ၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽႂ်းၽႂ်း သေၵမ်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။

Photo:by SHAN ပၢႆႉလိၵ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 15/09/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမွၼ်း ဢိူင်ႇၶိူဝ်း ဢူင်ႇဢူၺ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ လႆႈထုၵ်ႇ RCSS/SSA ၼႃႈတီႈမၢႆ 9 မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ၊ တေႃႇဝၼ်းတီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်မၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ် ပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ လႄႈ ယူႇတီႇ ပႃႇတီႇ TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇ ပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸၢႆးလႃႉ ၸဵင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇၶိူဝ်းဢူင်ႇဢူၺ်ႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁဝ်းဢေႃႈ။ တီႉၵႂႃႇသေ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇမႃးၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ RCSS ယွၼ်ႉသင်၊ လွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မိူဝ်ႈ လဵဝ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလႄႈ  ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ ၼၢင်းမေးမၼ်း တၢင်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ  – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃႇယု 30 ပၢႆ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမွၼ်း ဢိူင်ႇၶိူဝ်းဢူင်ႇဢူၺ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၼႃႈႁိူၼ်းသေတႃႉ ယင်းပႆႇ မီးလုၵ်ႈလၢင်း၊ သမ်ႉပဵၼ် ၽူႈသူၼ်းတုမ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP ၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်း။ ဢၼ်တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽွင်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ 1.ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းၵိၼ် မၼ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢႆယွႆႈလႂ်ႁႃႉ ၵႆႉၵဵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်။ 2.တၢင်ႇလွင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းလၵ်ႉပၢႆႈလႂ်ႁႃႉ၊ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈမီးၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း၊ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လူဝ်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ၸွမ်းၶႆႈႁႃ တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ”- ဝႃႈၼႆ။ 

ပႃႇတီႇ TNP ၼႆႉ ငဝ်ႈလုမ်း ပၵ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 4 တီႈၼင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 3 တီႈၼင်ႈ။ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 တီႈၼင်ႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇ TNP ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈ RCSS ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈလိူင်ႈတင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင် တႄႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ လူင်ႉလႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း