Saturday, June 22, 2024

RCSS ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၵိုတ်းဢမ်ႇၵိုတ်း မီးတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇတိုၵ်းဢမ်ႇတိုၵ်း

Must read

ႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ၊ တၢင်းၼႃႈ ပၢင်တိုၵ်း တေပဵၼ်ထႅင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ထႅင်ႈ မီးတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတိုၵ်းဢမ်ႇတိုၵ်းၵူၺ်း – ၾၢႆႇ RCSS ဝႃႈၼႆ။

Image: sai sai Hsur harn/ ႁၢင်ႈရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 101 လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင် ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ႁၢႆးၵုၺ်၊ ၶၢင်ႈၶၢႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မိူဝ်ႈႁိုဝ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ထႅင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ထႅင်ႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇလေႃႇတိုၵ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း – ၾၢႆႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်းၵေႃႈ မၼ်းယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇၵူၺ်း။ ၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလူင်ၵေႃႈ မၼ်းယူႇတီႈ တပ်ႉမတေႃႇမူတ်းမူတ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈယဵၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ မတေႃႇသမ်ႉ တိုၵ်ႉလိုပ်ႈလမ်းတိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈယူႇ တိၵ်းတိၵ်းတႄႉ မၼ်း ဢမ်ႇယဵၼ်လႆႈ မဵဝ်းယိပ်းၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈၼင်ႇၵၼ်လူင်။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈယူႇသေႇသေႇ ပေႃးငိူင်ႈဝႄႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈၵေႃႈ ႁူႉၵႃႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ် တေႃႇသူႈၶိုၼ်းသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းထုင်ႉပုင်ႇဝူင်း၊ ႁၢႆးၵုၺ်၊ ၶၢင်ႈၶၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃးၸဵမ်လႂ်။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉမ 101 ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉလူင်းမႃးၵေႃႈမီး၊ တၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမႃးထႅမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၵေႃႈမီးလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆ ၵူၼ်းပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈႁဝ်းတႄႉ ပေႃး ဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၸိုင် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လီလီငၢမ်းငၢမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈပၢႆႈၸိူင်ႉၼႆ။ သိုၵ်းတင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဝႃႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ပေႃးဝႃႈ သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈတူၺ်းတေႃႇၼႃႈတႃၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးယူႇတီႈ ဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉတွင်ႇထိၵ်ႈ 500 ပၢႆ ၊ တီႈဝတ်ႉၶၢင်ႈၶၢင်း ၵေႃႈ မီး 200 ပၢႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉသေ ၾၢႆႇ RCSS/SSA တႄႉ ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆး မီးယူႇ 2 တၢင်း – (1) ၼႆႉ သင်ဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇ ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ပေႃးၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေယဵၼ်၊ ယူႇတီႈ RCSS သေ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁႃယိုဝ်းတီႈတပ်ႉမတေႃႇ သေပွၵ်ႈ။ (2) ယူႇတီႈ RCSS သေ တေယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇပိူင် NCA ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း