Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၵူမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ပႃႈသူၺ်ႇပု ဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ တၢႆၵူမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - “တပ်ႉပွင်းၸူႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းၸၢၼ်းႁိူၼ်းပႃႈသူၺ်ႇပုၶဝ်(ဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း) သေ...

RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2021 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ်လႄႈ ဢိူင်ႇလွႆတေး ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ဢွၼ် ၵၼ်ပႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ဝတ်ႉပူပ်ႉပႃႇရူင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း TNLA တင်း RCSS

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 33 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆၵမ်း

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႃႉပၢႆး (လပိုင်ကျေးရွာ) ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႇမႃႉ (တောင်မအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ...

RCSS တင်း TNLA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တႃႇဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS တင်း TNLA ဢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး 5 ပီပၢႆ ၼႆႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵတ်းယဵၼ်  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇ ၼိမ် သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ  ႁၢင်ပီ 2020 မႃး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းမီး 4 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း  ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈယၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။    ႁွင်ႈၵၢၼ်...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

TNLA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း RCSS လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႃလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇ  တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႄႈ ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း TNLA ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်တၼ်းဝႆႉတႃႇသေႇ  တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း...

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်း ႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10:30 မူင်း ထိုင် 10:45 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ယွၼ်ႉ TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆဢၢၼ်၊ ၵွင်းၶႃး၊ ပၢင်ႇလေႃႉ၊ ၵုင်းသႃႇလႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၶၢမ်  ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ၼႆႉမႃး မီးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်း...

သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၵႆႉႁူပ်ႉၸုၼ်ၽႃႇၺႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႆႇထွႆထွၼ်ႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ လႄႈ သွင်ၾၢႆႇၵႆႉၵႆႉႁူပ်ႉၸုမ်ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၵႆႉၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမွၵ်ႈ 1000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8:20 မူင်း  သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇ မိုဝ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/1/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼမ်ၶိုၼ်ႈဝၼ်းႁဵင်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ၊ ၵႃႈလႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ၶဝ်လႆႈယူႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ် သေဢိတ်း။ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢေႃႈ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉၽေးသိုၵ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃပဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉဝႄႈႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်း RCSS ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း  ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img