Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

မိူင်းၶႄႇၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇတင်းသဵင်ႈ ၽႂ်ယႃႇပၼ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်  သိုၵ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈၸုမ်း - ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ၊ ပေႃးၾၢႆႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢွၼ်ၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ ယူႇတီႈ...

TNLA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ မေႃသွၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ လူၺ်းမျုႉမူၺ်းဢွင်ႇ  မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁွင်ႈသဝ်းမၼ်းၼၢင်း ဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈၶူၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

FPNCC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ TNLA  တူၵ်းလူင်း တေပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၼႆႉ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူၵ်းလူင်းတေပွႆႇပၼ် တူဝ်    ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဝႆးဝႆးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ယူႇၵၢင်ၶိုင်ပၼ်သေ  တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 10 ၸုမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ...

လီႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိူၼ်ႈတုမ်ႇပူမ် ငဝ်ႈငႃႇပၼ်ႁႃပၢင်သိုၵ်း

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႈလႄႈ တင်းၵုင်းမူင်ႈၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလွႆ TNLA  တင်း  တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးႁဵင်ပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၶႃႈလႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၸွမ်းၼႆ တီႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တၢင်းတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4-5 ။ ဢၼ်ပီႈ ၼွင်ႉလွႆ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းသိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 4/5/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ  TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ထုင်ႉမိူင်း ယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ဢမ်ႇၵႆ ဢမ်ႇၸမ်သေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈသိုၵ်းလွႆ...

တႃႇ RCSS လႄႈ TNLA တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ၶဝ်ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ သေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈ။ "ႁဝ်းၶႃႈယင်းပႆႇလႆႈလၢတ်ႈၵၼ်၊ ဝၼ်းမၼ်းတေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ။ တေပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈတေပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼႆၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img