Sunday, July 21, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ယွၼ်ႉ TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

အိုမ်တမာဝ်/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးတီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆဢၢၼ်၊ ၵွင်းၶႃး၊ ပၢင်ႇလေႃႉ၊ ၵုင်းသႃႇလႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၶၢမ်  ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ  ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆ မွၵ်ႈ 3 ဝူင်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း။ သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ   ဢမ်ႇပေႃးယူႇၵႆယၢၼ်ၵၼ် ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ  မိူဝ်းႁိူၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ႁိုင်ထႅင်ႈၸိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်း  တေၸၢင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ၊ ၽူႈၸွႆႇထႅမ် တူင်ႉၼိုင်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တေမီးၾၢႆႇ NGO ၶဝ်၊ ၸုမ်း ပရႁိတၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉမႃးၸွႆႈထႅမ်”- ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈၸႂ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၸုမ်း ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် တင်းသွင်ၸုမ်း။ TNLA ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းပၢင်တိုၵ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ RCSS ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း တင်းမူတ်း 55 လင်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 5 လင် တုမ်ႉၸိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း