Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၵႆႉႁူပ်ႉၸုၼ်ၽႃႇၺႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႆႇထွႆထွၼ်ႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝၢၼ်ႈ လႄႈ သွင်ၾၢႆႇၵႆႉၵႆႉႁူပ်ႉၸုမ်ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၵႆႉၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမွၵ်ႈ 1000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Image: တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ သိုၵ်း RCSS

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8:20 မူင်း  သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇ မိုဝ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ် လွင်ႈၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ ၵၼ်လႄႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ်ၵူၺ်း၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးတႄႉ 5 ပွၵ်ႈ။ လွင်ႈၽႃႇၺႃးၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇ ၼပ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်ႈ တႄႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင် ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၼိမ် ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉ ၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ TNLA လႄႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 14 ပွၵ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇၽႂ်မၼ်း။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ပႆႇ ႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼင်ႇၵၼ် တင်းသွင်ၸုမ်း။ TNLA ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ RCSS သမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း