Thursday, June 1, 2023

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ

Must read

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼမ်ၶိုၼ်ႈဝၼ်းႁဵင်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ၊ ၵႃႈလႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။

Photo Credit to Sai Ku/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ၶဝ်လႆႈယူႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ် သေဢိတ်း။ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢေႃႈ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းဢိူင်ႇလွႆဢၢၼ်  ပၢႆႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပိၼ်း ယႃးၵူင်း၊ ထမ်ႇမယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 လႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ  ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉသေတႃႉ  လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး တင်းသွင်ၾၢႆႇဝႆႉယူႇ လႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ၼၼ်ႉမႃး  ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ။

 သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်   ပဵၼ်ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၼင်ႇၵၼ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း