Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈ

ၾႆးမႆႈၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢမ်းမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ႁၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေလၢမ်းမႆႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတီႈႁွင်ႈထႅဝ်ႁၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်း ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ တင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈတႅဝ်းၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈတႅဝ်းၼိုင်ႈ ၼႃႈၵၢတ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ မႆႈႁၢၼ်ႉၼိူဝ်ႉၵႆႇၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်း။ တင်ႈၾႆးၵႅတ်ႉသ်ဝႆႉသေ လၢမ်းမႆႈၼႆဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈႁၢၼ်ႉၼိူဝ်ႉၵႆႇၼၼ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈပႃး ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈဢေႃႈ ။ ႁွင်ႈထႅဝ်းတႅဝ်းၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 5...

ႁူင်းၵဵပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈပၢႆႈ

ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုင်ႇၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇတႆႈတဵၼ်း...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 28 – 29 ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ် လွႆတေးမိူင်း...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ၶိူင်းၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵွင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း  ။ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈၼႆႉ ၾႆးပေႃးလုၵ်ႉ...

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႈၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ထပ်းၵၼ် 2 ႁၢၼ်ႉ  တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဢုမ် ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸပ်းတဵၼ်းယုင်းသေယဝ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃးၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ။မႆႈပႅတ်ႈသဵင်ႈမူတ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃး ထႅင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ တၼ်းၶႄလႆႈယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလူႉသုမ်းၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ( တော်ဝင် ပညာရေးမိသားစုအဆောင်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 9 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၾႆးမႆႈ...

 ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ လၢမ်းမႆႈပႃး KTV တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇ ႁူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢမ်းမႆႈပႃး ႁၢၼ်ႉ KTV ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်တိတ်းၸပ်း မီးႁိမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သႅင်ႇမႄး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၶမ်ႈဢၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၼွၼ်းပႂ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ လၢမ်းဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်း  ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း  ၾႆးတဵၼ်းလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်း ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ် ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ မႃးဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လူး...

ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈ(ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးၽြႃးသၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇတေႃႇဢေး ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႇလႃႇပျႃး) သျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် - ၵုၼ်ႁဵင် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းမႆႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၶႅၼ်( ဖောင်းတောအုပ်စု) ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ မိတ်ႉၸိမ( မဇ္စျိမ လူမူကူညီရေးအသင်း ) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵျွင်းသွင်ၸၼ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼၢင်းယိင်းတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်  1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၼမ်ႇၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(တောင်တန်းလူငယ်အသင်း)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၸွမ်းၾႆး။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး  လူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇၽွင်း ၼွၼ်းလပ်းဝႆႉ သေလႄႈ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 80 သႅၼ်ပျႃး

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႃးၶႄၾႆး 13 လမ်း မႃးၶႄၸင်ႇလႆႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သၢႆဝၢႆႇယႃႇၾႆးၾႃႉ သမ်ႉၵဝ်ႇ။ ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ...

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ  လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵူဝ်းၶွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မႆႈတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယူႇယူႇၵေႃႈ မၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း ၶိူင်ႈမၼ်းတေလိူတ်ႈၼႃႇယဝ်ႉသေ တေပဵၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၵႂႃႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶႄဝႆးဝႆးသေ ဢမ်ႇတၼ်း မႆႈတၢင်းလမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img