Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈၵူတ့်ၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2022 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ့် 7 ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းၾႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ။ ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(ဗြဟ္မာစိုရ်နှလုံးသား) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ_”ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးပေႃးၸမ်လိုၵ်းယဝ့်ဢေႃႈၼၼ့် ယိၼ်းဝႃႈတႄ့ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆႈတဵၼ်းတူၺ်းလိၵ်ႈသေ ၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇၼႆဝႃႇ ၾႆးတဵၼ်းသမ့်တေလူမ့်သေ လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၶႃႈၼေႈ ၵူႇၼွၼ်းမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၽဝ်ႇဝႆ့ယဝ့်ၶႃႈၼႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး ၽဝ်ၺႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်ႉယၢၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃး လဵၼ်ႈပႃးၾႆးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။  ပဵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 21/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃး။ ပဵၼ်ၼႃးႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပဝ်ႈလႄႈပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း။ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပုမ်ႇၶဝ်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွၵ်ႈ 4 လင် ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႈၶဝ်ပၢတ်ႇသေ ပုမ်ႇဝႆႉယင်းပႆႇမီးမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးမွၵ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈၼႂ်းၼႃးသေ ၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်ပီၼႆႉ ၵေးလၢင်းၽုၵ်ႇၵေႃႈသုင်။...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်ၼွႆႉ - ၼၢင်းသဝ် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ(တႂ်ႈ) ဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ 3/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 8 ၾၢႆႇတႂ်ႈဝတ်ႉတပ်ႉဢူး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉမေႃႈၾႆး (ဘက်ထရီ) သူဝ်ႊလႃႊသျွတ်ႉ ထုၵ်ႇမႆႈတင်းလင် လႄႈ လူႉသုမ်းၼမ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၵႂႃႇတင်းလင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၾႆးမႆႈၸလွပ်ႈ/ သႃလႃး တီႈထမ်ႇမယူင်ႇ ၽြႃးယၢၼ်ႇပျေႇ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး...

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃး ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၾႆးမႆႈ တၢင်းၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး သႃလႃးဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉသုမ်းငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း သႅၼ် ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ပုတ်ႉထ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး  ဢၼ်ဝႆႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း  ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လႄႈမႆႈ ၊ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်းၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉၼွင်ႉၶူးဝႃးၸဝ်ႈ...

ႁူဝ်ပီၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 40 လင် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ

ပီၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းၸဝ်ႉလိူဝ်ၵူႈပီဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ - တၢင်ႉယၢၼ်း ထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁုင်းႁၢၼ် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးလွႆၵႃး ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 3 လင် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 150 သႅၼ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၸွမ်းၾႆး မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပၢႆ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 သဵၼ်ႈတၢင်းယၢၼ်ႇၵိၼ်း  (ရန်ကင်း လမ်း)...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း သွင်လင်ထပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သွင်လင်ထပ်းၵၼ်   လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ - ၼၢင်းၸိင်ႇသေ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး လၢမ်းမႆႈပႃးထႅင်းႁိူၼ်း လုင်းၼေႃႇ - ပႃႈၸိင်ႇမျႃႉ  ၊ ၾႆလၢမ်းမႆႈဝႆး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ၸဝ်ႈၶူး ဝူၺ်ႇပုင်ႇလ...

ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းမိူင်းတႆး လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉတၢႆယွၼ်ႉၾႆးမီးမွၵ်ႈ 10

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၵမ်ႈ ၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉလႄႈ ၾႆးတဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 8...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတေႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၵႅၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးသေလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶမ်ႈဝႃးၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇတၢင်းၶမ်ႈ။ ၽွင်းၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းမႃး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႉပွၵ်ႉ 3 တၢင်ႉယၢၼ်း မႆႈပႃးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မွၵ်ႈ 4 လင် ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆ ၸွမ်းၾႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ 2 ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈတၢႆၸွမ်းၾႆး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ 3 လင် ၸပ်းၵၼ် မႆႈပႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်း 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ်  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈႁိူၼ်း 3...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉမႆႈတင်းလင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈတင်းလင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းမႆႈၸွမ်းၾႆးမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇ ႁဵတ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း...

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ  တႆႈၾႆးတဵၼ်း ဢဝ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတင်းလင်

ၼႂ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတႆႈ ၾႆးတဵၼ်းတႅၼ်း ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး   လင်ၼိုင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် လူႉသုမ်းမူတ်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမူဝ်းၵွင်း (မိုးကောင်းရပ်ကွက်) ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img