Sunday, October 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 28 – 29 ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ် လွႆတေးမိူင်း...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ၶိူင်းၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵွင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း  ။ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈၼႆႉ ၾႆးပေႃးလုၵ်ႉ...

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႈၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ထပ်းၵၼ် 2 ႁၢၼ်ႉ  တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဢုမ် ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸပ်းတဵၼ်းယုင်းသေယဝ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃးၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ။မႆႈပႅတ်ႈသဵင်ႈမူတ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃး ထႅင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ တၼ်းၶႄလႆႈယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလူႉသုမ်းၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ( တော်ဝင် ပညာရေးမိသားစုအဆောင်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 9 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၾႆးမႆႈ...

 ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ လၢမ်းမႆႈပႃး KTV တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇ ႁူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢမ်းမႆႈပႃး ႁၢၼ်ႉ KTV ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်တိတ်းၸပ်း မီးႁိမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သႅင်ႇမႄး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၶမ်ႈဢၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၼွၼ်းပႂ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ လၢမ်းဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်း  ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း  ၾႆးတဵၼ်းလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်း ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ် ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ မႃးဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လူး...

ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈ(ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးၽြႃးသၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇတေႃႇဢေး ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႇလႃႇပျႃး) သျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် - ၵုၼ်ႁဵင် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းမႆႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၶႅၼ်( ဖောင်းတောအုပ်စု) ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ မိတ်ႉၸိမ( မဇ္စျိမ လူမူကူညီရေးအသင်း ) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵျွင်းသွင်ၸၼ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼၢင်းယိင်းတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်  1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၼမ်ႇၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(တောင်တန်းလူငယ်အသင်း)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၸွမ်းၾႆး။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး  လူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇၽွင်း ၼွၼ်းလပ်းဝႆႉ သေလႄႈ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 80 သႅၼ်ပျႃး

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႃးၶႄၾႆး 13 လမ်း မႃးၶႄၸင်ႇလႆႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သၢႆဝၢႆႇယႃႇၾႆးၾႃႉ သမ်ႉၵဝ်ႇ။ ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ...

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ  လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵူဝ်းၶွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မႆႈတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယူႇယူႇၵေႃႈ မၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း ၶိူင်ႈမၼ်းတေလိူတ်ႈၼႃႇယဝ်ႉသေ တေပဵၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၵႂႃႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶႄဝႆးဝႆးသေ ဢမ်ႇတၼ်း မႆႈတၢင်းလမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ...

ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈတီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၶွင်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလူင်ထၢင်

ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၶွင်လူင်ထၢင် ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၶွင်လူင်ထၢၼ် ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ တီႈၵွင်းလွႆ 45 ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆ့ၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်မႃး ၶိူဝ်း ယႂ်းၶႃႈယဝ့်။ယွၼ့်ၸႂ်ႉသွႆၾႆးမဝ်မၢင်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်...

ၾႆးမႆႈဝတ့်ၵျွင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၾႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈဝတ့်ၵျွင်း 2 လင်ၸပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်း လူ့သုမ်းတင်းၼမ်  ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၶမ်ၾႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၶႄၾႆးတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ တႆႈတဵၼ်းၶဵင်ႇၽြႃး ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img