Wednesday, June 19, 2024

ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၼမ်

Must read

ၾႆးမႆႈ(ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ။

Photo : ႁၢင်ႈဢွင်ႈတီႈသိမ်းၵုၼ်ႇတၢင်းၶၢႆတီႈၼိုင်ႈ တူၼ်ႈတီး( ၸုမ်းၶႄၾႆး လႄႈ ၸုမ်းပရႁိတတူၼ်ႈတီး)

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးၽြႃးသၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇတေႃႇဢေး ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 သႅၼ်။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ထႅမ်ႁႅင်းၾႆး ပႃႊဝႃႊပႅင်ႉၶ် (Power Bank)သေယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးသျွတ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈၼႆဢေႃႈ။ တႃႇၸႂ်ႉတႃႇသွႆၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလီၸႂ်ႉ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ/ပေႃးမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပလၵ်ႉၾႆး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃႊဝႃႊပႅင်ႉၶ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ပေႃးပဵၼ်ၶိူင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးမိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၾႆးမႆႈၼႂ်းၵူဝ်ႇတွင်ႇသိမ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ဢေႃႈ။ သုမ်းၵႂႃႇၼမ်ၵျႃႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ႁူႉၸွမ်းတႄႉ ငိုၼ်းၵေႃႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ သၢဝ်းသႅၼ်(20 သႅၼ်) ၼႆႉၼႆ။တႄႇမႆႈ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သေ ၸင်ႇလၢမ်းမႃးပႃးတင်းတႂ်ႈၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈသိမ်းၵုၼ်ႇ( ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉသေ ၵမ်ႈၼမ်သိမ်းဝႆႉ ၵွၵ်း၊ ဝၢၼ်ႇ ၊တင်ႇၼင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵေႃႇ(ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ)သေ ႁဵတ်းဝႆႉ။ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶူဝ်းဢၼ် ၾႆးမႆႈငၢႆႈလႄႈ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်သေ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸူဝ်ႈၶဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈမႃးသေ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႆႈ မွၵ်ႈ 2 ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်ယဝ်ႉ။ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇႁေ ပေႃးၾႆးလပ်းၵႂႃႇသမ်ႉ လိုမ်းပိၵ်ႉမဵင်းမၼ်းဝႆႉ ပေႃးၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃးၶိုၼ်းသမ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ၾႆးသျွတ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် – ၵုၼ်ႁဵင် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းမႆႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း