Wednesday, June 7, 2023

TNLA ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်း TNLA ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႃး 1 လမ်း လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။

သိုၵ်းတဢၢင်း
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး တီႈၼမ်ႉမွၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ႁူဝ်မၢၼ်ႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 1 လမ်းလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် 150,000 ပျႃး၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ (လႅင်းၵႃး) သမ်ႉ  1 လမ်းလႂ် 100,000 ပျႃး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေး မိုဝ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးၵႂႃႇမႃး တီႈၼမ်ႉမွၼ်း ႁူဝ်မၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 1 လမ်း လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် 150,000 ပျႃး တေႃႇပီ။ ၵႃး ဢွၼ်ႇသမ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လႅင်းၵႃး (ပၢႆႉရူတ်ႉၵႃးသီလႅင်) ၼၼ်ႉသမ်ႉ 1 လမ်း 100,000 ပျႃး တေႃႇပီ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၼႆႉ တႄႇ ပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်းၼႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၸဵမ်ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တႄႇၵဵပ်းမႃးၶွၼ်ႇၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်း TNLA မႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး တီႈၼမ်ႉမွၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းဝႆႉ တီႈၵွင်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း) တေယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 1 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးမုင်ႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းဢမ်ႇႁတ်းမႃးႁၢမ်ႈသင် ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း ႁဵတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်း SSPP ၵုမ်းၵမ် တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉမႃးၵဵပ်းယူႇ ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်းလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇထပ်းၵၼ် ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၵဵၵ်းလႅင်းၵႃး မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ 1 ပီ တေလႆႈသႂၢင်းပၼ် 50 သႅၼ်ပျႃး။ ပေႃးယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ၶွၼ်ႇပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူႈပီတႄႉ ၶဝ်တေမႃးၵဵပ်းတီႈၵဵၵ်ႉ(လႅင်းၵႃး) ၵမ်းသိုဝ်ႈ ပီၼႆႉ ပႆႇႁၼ် ဝႃႈႁိုဝ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇမႃးတင်ႈလၢၼ်ႇတီႈၼၼ်ႈသေ ၵဵပ်းတီႈၼၼ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ 1 ၵဵၵ်းလႂ် ၶဝ်တေ ၵဵပ်း 50 သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေဢွၵ်ႇပၼ် ဝႂ်ၶွၼ်ႇပႃး။ ဢၼ်သႂၢင်းပၼ် 50 သႅၼ်ၼႆႉ တႃႇသိုၵ်းတဢၢင်းၵူၺ်း။ တၢင်ႇၸုမ်းတႄႉၵေႃႈ တေ  မႃးၵဵပ်းယူႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ်သႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်ၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လႅင်းၵႃး ဢၼ်လဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ပၢင်ႇသၢႆး – ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်လႅင်းၵႃး သူၺ်ႇယႃႇသႃႇ၊ မိတ်ႉသူၺ်ႇလီလႄႈ သူၺ်ႇၽိဝ်ႇတၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် 18 လၵ်း။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶပ်းၶိုင်ၵဵပ်းၵႂႃႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း