Monday, May 29, 2023

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း လႆႈၵႂႃႇၶမ်းလႄႈငိုၼ်း

Must read

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် လၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပျႃးပၢႆလႄႈ ၶမ်း 1 ၶၼ်။

Keng Taung
ႁၢင်ႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသႃႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း ၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 22 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶမ်း 1 ၶၼ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵႃႈၸႂ် ၊ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း တင်းမူတ်း 22 သႅၼ်။ ၶမ်း 1 ၶၼ်။ ဝၢႆးလၵ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလွမ်လွမ် ဢဝ်မႃးဝႆႉပၼ် ၶိုၼ်း ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဝႃႇၼႆႉ။ ထၢင်ႇတႄႉ ၵူၼ်း လၵ်ႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် တင်းၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈယူဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-16/4/2023  ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ သွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တီႈၼမ်ႉသွင်ၵႄး/ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇတေႃႇလဵၼ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ပွၵ်ႉ 3 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 8,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယိုင်ႈၶႅၼ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ထၢင်ႇႁၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွႆးလၢမ်းၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆး(ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွႆးၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ၊ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလႄႈ ပွႆးၼူၾႆး တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း