Tuesday, May 21, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႇလႃႇပျႃး) သျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် – ၵုၼ်ႁဵင် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းမႆႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် ပဵၼ်ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ ဢၼ်သႂၢင်းပႅတ်ႇထီႇၶဝ်ၼၼ်ႉ သျွတ်ႉသေ မႆႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးၼႆႉ တေမႆႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်မူတ်းၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ တင်းမူတ်းလူႉသုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ႁိူၼ်းယေး 3 လင် ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆႉမႃးယူႇ။ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်းၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 11 လၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် – ၵုၼ် ႁဵင်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် တူၵ်းတီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽတ်ႉသႂ်ႇ ၵျွင်းသုင်း သွမ်း တီႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၽတ်ႉ ဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၵွၵ်းပိဝ်ပႅတ်ႈတင်းလင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိုမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉထႅင်ႈ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉဢဝ်ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇလႄႈ သႃလႃး ဢွင်ႈတီႈဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွၵ်းပိဝ်တင်းၼမ်သေ တင်းမူတ်းလူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း