Friday, July 19, 2024

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ၶိူင်းၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵွင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈၼႆႉ ၾႆးပေႃးလုၵ်ႉ မႆႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈမႆႈၵႂႃႇ ။ ၽွင်းၶၢဝ်း ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇဝႆႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း လႆႈမႆႈပႃးၵႂႃႇတင်းမူတ်း ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်း ၶႄၾႆး ၸွႆႈၵၼ်မွတ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၾႆးၸင်ႇလႆႈမွတ်ႇၵႂႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း တေႃႉလင်ၵၼ်သေယူႇဝႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈမီးၵူၼ်းယူႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇ။ၾၢႆႇဢၼ်ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႆႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တၢင်းၼႂ်းမၼ်း မီးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ပိူၼ်ႈၽဝ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶႄႇၶဝ် ၵႆႉလေႉၵၼ်ၸုတ်ႇၾႆးၼၼ်ႉဢေႃႈ။ တင်းသဵင်ႈ တေလူႉသုမ်းၵႃႈႁိုဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽႂ် ၼႆတႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ။ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇတိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းတၼ်းၸွႆႈၶူဝ်းၶွင် ဢွၵ်ႇပၼ်မူတ်းယူႇ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၾႆးၾႃႉမႃး ဢမ်ႇမီးၶိင်ႇမီးၶၢဝ်း ။ မၢင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ၾႆးၾႃႉတေမွတ်ႇတေမႃးသေ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ထိုင်တီႈလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ သိုင်ႇယွင်ၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆ့လူးၵွၼ်ႇ။ ယွၼ့်ၼၼ် လွင်ႈၽိုၼ်း လွင်ႈၾႆးၼႆ့ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဝႆ့ၼမ့်ၼၵ်း ပၵ်းၸႂ်တူၺ်းလူပၼ်ၵူႈၶၢဝ်း။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/7/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ဝၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ပႆႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၼမ်။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း