Friday, June 14, 2024

ထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးႁႄႉယိုဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 10

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လမ်း လုၵ်ႉၼွင်ၶဵဝ်ၵႂႃႇတၢင်း ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇႁႄႉႁၢမ်ႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10  တိူဝ်ႉၺႃးပႃးရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း  ။

ၸဝ်ႈၵႃးၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးယွၵ်းယွႆၶမ်ယုမ်း။ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်သေ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉ   ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၵေႃႈ ၺႃးပိုတ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်း ။ၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင် ။ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းၵႃးသေပၢႆႈတၢင်းတၢႆ။   ၼႂ်းၵႃးၶဝ် ၸွင်ႇတေၵိုတ်းသင်ဝႆႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။    သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း  တၢႆဝႆႉ ၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၵဵပ်း။  တင်းသဵင်ႈႁႅင်းသိုၵ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးယိုဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ   ပီၵၢႆတင်းပီတႄႉ TNLA ၊ PDF  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတင်းပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း