Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်း တူၼ်ႈမႆ့

Must read

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ တႃႇပႃႇထိူၼ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်းတူၼ်ႈမႆ့ (ဘေးမဲ့တော) တၢင်းၵႂၢင်ႈ 3000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။

Photo- KIC ၽႅၼ်ႇတီႈပႃႇထိူၼ်ႇဢၼ် KNU မၵ်းမၢႆပဵၼ်ပႃႇထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇသတ်းတင်းတူၼ်ႈမႆႉ

ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ လုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU မၵ်းမၼ်ႈတီႈထိူၼ်ႇဢၼ်မီး တၢင်း ၵႂၢင်ႈ 3360 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျႅၵ့်ထူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းပီးလိၼ်း ၼၼ်ႉပဵၼ်တီႈထိူၼ်ႇ- “ထီးတူဝ်းၶီး” ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်း တူၼ်ႈမႆ့ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ လုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၼႆ့ မီးဝႆ့ မူႇဝႃႇတ တႃႇႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ့်လွမ့် ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢိၵ်ႇပႃးတူဝ်သတ်း ၊ ယွၼ့်ၼၼ် တႄႇပီ 2017 မၵ်းမၢႆၸိုဝ်ႈ ထီးတူဝ်းၶီး ၼႆသေ ႁဵတ်းလွင်ႈၶူၼ့်ၶႂႃ့ မႃး ၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇၼၼ့် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ 7 ဢၼ် ၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၵုမ်းၵမ်ၼႆ့ မီးဝႆ့ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ ထိူၼ်ႇတင်း တူဝ်သတ်း (တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော) 15 ဢၼ် ၊ ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈတတ်း (သစ်တောကြိုးဝိုင်း) 80 ဢၼ် ၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ လုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ မၢႆဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

BNI

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း