Saturday, July 20, 2024

ၾႆးမႆႈၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

Must read

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢမ်းမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ႁၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေလၢမ်းမႆႈဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢမ်းမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ႁၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတီႈႁွင်ႈထႅဝ်ႁၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်း ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ တင်းၼမ် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးလႆႈလိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႆႈပိုင်ႈၸႂ်ႉၾႆးမိူင်းၶႄႇ။ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၼိမ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇၵႆႉပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ။ ဢၼ်ၾႆးမႆႈတီႈၵၢတ်ႇၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းၼွၼ်းဝၢၼ် လႄႈၾႆးၸင်ႇလုၵ်ႉမႆႈလၢမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 20။ သုမ်းႁူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ပႃးႁၢၼ်ႉၽႂ်လၢႆလၢႆၼႆ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ   မႆႈပႃးႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ ႁၢၼ်ႉယဵပ်ႉၶူဝ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶႅပ်းတိၼ် ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ဝၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵၢတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႇသၢႆးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းၾႆးပႆႇမႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတႅဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ထိုင်မႃးထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢတ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် မႃးၸႅတ်ႈတူၺ်းၾႆး ၸွမ်းတႅဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ။ၶဝ်ၸႅတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ။မႆႈၸွမ်းႁွင်ႈထႅဝ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ မွၵ်ႈ 2 ထႅဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈသေ ၸုမ်းၶႄၾႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶႄသေ  ထိုင်မႃး 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ။တႄႇမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉလႂ်တေႉၼႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးၵေႃႉလႂ်ယိုၼ်ယၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 19/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉသုမ်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း