Saturday, July 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်

Must read

ၾႆးၾႃႉ ၵႆႉၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်း  ထိုင်တီႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်း  ၾႆးတဵၼ်းလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်း ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ် ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ မႃးဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်လူး ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ။ တီႈႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ မႃး 4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵွႆးဢေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်းၵၼ် ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းမိူၼ်ၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၶဝ်တႆႈတဵၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉလူမ်ႉသႂ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇသေ ၸင်ႇလၢမ်းမႆႈၼႆဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ မႆႈပႅတ်ႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်သေၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လင်ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈပႅၼ်ႈ မီးၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ 8 ၵေႃႉ။  ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶုၼ်ႇၼိၼ်းမွင်ႇ ဢႃယု 32 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းမွင်ႇလူင်း  ။ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၶႄၾႆး ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼႆႉ ပေႃးၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းၸိုင် လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 သႅၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈပွၵ်ႉ ၽြႃးၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၾႆးၵႆႉမႆႈၼႃႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပွၵ်ႉၼႆႉ ႁိူၼ်းသိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈပႅၼ်ႈၼမ်ဢေႃႈ။မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်လိူၼ်ပၢႆၼႆႉၵေႃႈ မႆႈယဝ်ႉလင်ၼိုင်ႈ ။ တေလႆႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်းၾႆးၽိုၼ်းသေ ၸင်ႇမီးၽေးၾႆးမႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈၵဵပ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းသိုင်ႇၾႆး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးၽြႃးသၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇတေႃႇဢေး ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 သႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း