Saturday, July 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႈၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

Must read

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ထပ်းၵၼ် 2 ႁၢၼ်ႉ  တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်။

Photo : ႁၢင်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ( Photo by သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ)

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဢုမ် ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸပ်းတဵၼ်းယုင်းသေယဝ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃးၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ။မႆႈပႅတ်ႈသဵင်ႈမူတ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢမ်းမႆႈပႃး ထႅင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ တၼ်းၶႄလႆႈယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းမႆႈမူတ်း။လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ တင်းသဵင်ႈ မီးမွၵ်ႈ သႅၼ်ႁွမ်း 400 ပၢႆ  ”  ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တၢင်ႉယၢၼ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်လိၼ်လႅင်ၵူၺ်းလႄႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဝႆႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုတ်းတၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢၼ်ႈတီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ  ၵႆဝဵင်းဝႆႉ။ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေလႆႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇ ။တႃႇတေၵႂႃႇထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းပႆႇလီ။ယွၼ်ႉၼၼ် ၾႆးမႆႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈငၢႆႈလႄႈ ၸင်ႇလူႉသုမ်းၼမ်ယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ဢဝ်မႆႉလႄႈမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉသေ ပဵၼ်ဝႆႉ ၸၼ်ႉလဵဝ် ပဵၼ်ႁွင်ႈထႅဝ်ယၢဝ်း ။ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈၵၼ်ၶႄသေ ၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ( တော်ဝင် ပညာရေးမိသားစုအဆောင်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 9 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း