Saturday, July 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 80 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႃးၶႄၾႆး 13 လမ်း မႃးၶႄၸင်ႇလႆႈ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သၢႆဝၢႆႇယႃႇၾႆးၾႃႉ သမ်ႉၵဝ်ႇ။ ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ မၢင်ၵမ်းႁႅင်းဢႄႇ မၢင်ၵမ်းပုင်ႈၶဝ်ႈလူၺ်ႈႁႅင်းသုင် ။ ႁႅင်းမၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်လႄႈ ၾႆးသျွၵ်ႉသေမႆႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၼႆႉသေ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 80 သႅၼ်ပျႃးဝႃႈၼႆ။
ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ ႁႂ်ႈသတိၸပ်းတူဝ် ယႃႇလိုမ်းပိၵ်ႉၾႆး ထွၼ်သၢႆပလၵ်ႉ ၵွၼ်ႇတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်မႃးၶၢဝ်းမႆႈယဝ်ႉ။ ၾႆးၵေႃႈ ပေႃးၶႆႈမႃးၵေႃႈမႃး ဢမ်ႇၶႆႈမႃးၵေႃႈဢမ်ႇမႃး။ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမႃးမၢၼ်ႇသေပွၵ်ႈ။ၵွပ်ႈၼႆ သင်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢွၵ်ႇယေး ယႃႇလိုမ်းပိၵ်ႉၾႆး၊ ယႃႇလိုမ်းထွၼ်ပလၵ်ႉၾႆး။ သၢႆၾႆးၾႃႉဢၼ်ၵဝ်ႇမၼ်းၵေႃႈလႅၵ်ႈပႅတ်ႈႁေ တေလႆႈၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၾႆးမႆႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉၾႆးၾႃႉၵေႃႈဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ၊ ၾႆးမႆႈယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝဵင်းလႄႈၵူႈလိူၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း