Saturday, July 20, 2024

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ။

လွႆတေးမိူင်း ၸေႊလၢၼ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 28 – 29 ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ် လွႆတေးမိူင်း ၼၼ်ႉ  မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ သေၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၵႂၼ်းမၼ်း ပုင်ႈလူင်ၶိုၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းလင်ၵဝ်ႇ ၼိူဝ်လွႆၼၼ်ႉႁေ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ မီး ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းဝႆႉဢေႃႈ ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ

ၵျွင်းဢၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းလင်ၵဝ်ႇ ၊ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 20  ပီယဝ်ႉ။  ဝၢႆးသေ မီးဝတ်ႉၵျွင်းလင်မႂ်ႇလႄႈ ထၢတ်ႈၵွင်းမူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵျွင်းလင်ၵဝ်ႇၼႆႉ သင်ႇၶႃႇလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉၶဝ်ႈဝႆႈသႃ တၢင်ႇသွမ်းလွင်းမွၵ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးသင်ၶႃယူႇသဝ်းၼႂ်းၵျွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵျွင်းလင်ၼႆႉ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ လႅပ်ႈတေမီး သႅၼ်ႁွမ်း 100 ပၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးမႃး ႁိမ်း 20 ပီယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်းၵေႃႈ ၵုမ်ႇပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၺ်းလႄႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတေႉယဝ်ႉ ။ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း  ၼပ်ႉထိုဝ်၊ ဝႆႉၵႃႈၶၼ်သေ  ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၵႂႃႇယဵမ်ႈ မုင်ႈသႃႇယႃႁိူဝ်ႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ  ၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ၊ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၼႅတ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ ယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း