Saturday, July 13, 2024

ႁူင်းၵဵပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈပၢႆႈ

Must read

ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုင်ႇၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇတႆႈတဵၼ်း တီႈထၢတ်ႈသႅင်မိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၼိမ်ၼႆႉဢေႃႈ။ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ လၢႆၵမ်းဢွၼ်တၢင်း။ ထၢင်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈယိုဝ်း ၵၼ်လႄႈ တူၵ်းၸႂ်ၵၼ်ဢေႃႈ။ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ  ။ ဢၼ်ၸမ်တေႉတေႉၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၼ်ႇၼ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၽမ် ၼၼ်ႉဢေႃႈ။တီႈၼၼ်ႈ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇယူႇဝႆႉၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသိုင်ႇၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးၼႆႉ  မႅၼ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ တိုၵ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူၵ်းသူးတႃႇပွႆးပီမႂ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ် ႁႅၼ်းၶူဝ်းလဵင်း ၶၢႆႉပၢႆႈတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ထၢင်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းယူႇၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ႁႅၼ်းၶူဝ်း မႃးၸူႉတုမ်တီႈလဵဝ်ၵၼ်ဝႆႉဢေႃႈ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်ႇၼလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၽမ် ဢၼ်ယူႇၸမ် တပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမႃးၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမႄႈၼိမ်ၼႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ႁူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် လင်ႁိူၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 40-50 လင်ၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ လၢႆပီပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆးမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ၊ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆယူႇ ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇႁူႉၸွမ်း ။ ဢၼ်မႆႈၾႆးသေ တႅၵ်ႇၼႆႉ 7 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ  – ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်တပ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉၵွင်ႈလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းၼႆႉ မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်တေလုၵ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းမိူင်းတူၼ် မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမႄႈၼိမ်လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ။ မႄႈၼိမ်လႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 2 လၵ်းပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း