Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈ

ၾႆးမႆႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႈမူႇၸေႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး

ၾႆးမႆႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇ မီး။ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တီႈၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶႂႃၸိင်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်ႇသၢႆး - မူႇၸေႊ တၢင်းၵႂႃႇ ၽၵ်းတူလိၼ်လႅၼ် သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း(ၵျိၼ်းၸၢင်းၵျေႃႉ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

 ႁူင်းၾႆးမိၼ် တူၵ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၾႆးမႆႈလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းမႃးသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းပၢင်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢဝေႇယႃႇလႄႈၾႆးမႆႈရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ-ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းပႆႇႁၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်တူၵ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 3 လမ်း။ တႃႇသွင်လမ်းတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေတႃႉ တႃႇၼိုင်ႈလမ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တၢၼ်းဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းမေႃႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ပဵၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ပွႆႇဢဵၼ်ႈ ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆႉၶႃႈ။...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾႆးမႆႈၵႃးလူင်ၸဵတ်းလမ်း ၶၼ်ငိုၼ်းသုမ်းၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်

ၵႃးသိပ်းလေႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့ ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉမၢဝ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆလမ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၾႆးမႆႈ  ၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈ ႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 23/02/2018 ၼၼ်ႉ ၵႃးလူင်သိပ်းလေႃႉ 7 လမ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ “မၢၼ်ႈႁွင်း” ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၸုတ်ႇၽဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ၾႆးလႅၼ်းယႃႈပွတ်း။...

Latest news

- Advertisement -spot_img