Wednesday, March 22, 2023

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾႆးမႆႈၵႃးလူင်ၸဵတ်းလမ်း ၶၼ်ငိုၼ်းသုမ်းၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်

Must read

ၵႃးသိပ်းလေႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့ ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉမၢဝ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆလမ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၾႆးမႆႈ  ၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈ ႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။

ဝၼ်းတီႈ 23/02/2018 ၼၼ်ႉ ၵႃးလူင်သိပ်းလေႃႉ 7 လမ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ “မၢၼ်ႈႁွင်း” ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၸုတ်ႇၽဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ၾႆးလႅၼ်းယႃႈပွတ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းပႂ်ႉၵႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃ့ ။

ၾႆးတႄႇမႆႈ ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ တေႃႇ 6 မူင်းပၢႆ- ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸင်ႇၶႄမွတ်ႇလႆႈ။  ၵႃးၸိူဝ်းၼႆ့ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်ၶႄႇ၊ ႁူမ်ႈၸုမ်းမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တၢင်ႇမႆ့သၵ်း၊ မႆ့ၸိင်ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၾၢႆႇမိူင်းတႆးဢဝ် ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ – မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ၸၢႆးသႅင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ႁိမ်းလူတ်ႉႁိမ်းၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးယေႇဢွႆႈ ၊မ်ႂဢွႆႈႁႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသမ်ႉ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးပၵ်းပိူင် ၊ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈယဝ်ႉ လႃႈလီႈဝိုတ်ႉပႅတ်ႈလႅၼ်းယႃႈပွတ်းသေ ၾႆးၸင်ႇမႆႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၸုတ်ႇ ၽဝ်တႄ့ဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးတၢင်ႇမႆ့ၸိူဝ်းၼႆ့မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တေႃ့တၢင်ႇမႆ့သၵ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၼမ်တႄ့လၵ်ႉတေႃ့ ဢွၵ်ႇယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ မႆ့သၵ်းဢၼ်ၺႃးတႅပ်းတေႃ့တၢင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇတႄ့ ပဵၼ်မႆ့ဢွၵ်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ မၢၼ်ႈမေႃႇ – ၸိူဝ်းၼႆ့။

လူတ်ႉၵႃးသိပ်းလေႃႉ  (ဢၼ်မီးႁူဝ်ၶိူင်ႈလႄႈ ယူင်ႉတၢင်ႇမႆ့) 1 လမ်း (သႅၼ်းၸႂ်ႉလႆႈ/ၵႃးၵဝ်ႇ) တေတူၵ်းၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 200 သႅၼ် တေႃႇ 300 သႅၼ် – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း