Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ပီၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁႅင်း သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈဢမ်ႇၸွႆႈသင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ႉၵႆႉၼွင်းထူမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်း  တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်လႄႈပၢႆးၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ  ၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈ/ယၢၼ်း...

ၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼမ်ႉထူမ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ် တူၵ်းႁႅင်းသေ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆလႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆထူမ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ပွၵ်ႉတႃႈ လေႃႉလႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတူၵ်း ၵႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ၊ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸွႆႈယူႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်းသေတႃႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 တင်း 13 ၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉ သၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇသေ လုပ်ႇထူမ်ႈ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉသုၵ်ႉၽဵဝ်ႈၶီႈၵူမ်ႇလင်ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ 2 ဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပွၵ်ႈၵမ်း 3 ႁိုင်ၼၢၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼမ်ႉၸင်ႇယွမ်းလူင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶီႈၵူမ်ႈထူမ်ႈၼႃ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ။ တီႈဢၼ်ၶီႈၵူမ်ႇထူမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းလွႆးလွႆးၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တႃႇၽဵဝ်ႈၶီႈလိၼ်ငႂ်ႈလိၼ်တႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း မၢင်တီႈၵေႃႈၽဵဝ်ႈၸွႆႈၵၼ် ပေႃးၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းယဝ်ႉတႄႉၶႅၼ်းၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ  မိူၼ်ၼႆတုၵ်ႉၶၼႃႇ“ ဝႃႈၼႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 3 ပွၵ်ႈ 3...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် မွင်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း မႃးသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆယွၼ်ႉၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းလူင်းမႃး၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လူႉသုမ်းၼမ် ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 လိူၼ် မၢင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း ပႆႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်သင်ပၼ်  ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ လုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးႁိူၼ်းယေ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၽႅမ်း လႆထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႃႇၶူၵ်ႉၵဝ်ႇ - ဝေႃႇၶူၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 4...

ၼမ်ႉထူမ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ “ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈၼမ်ႉၶိုၼ်းထူမ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶႂ်ႈဝႃႈသုင်ဝႆႉဢေႃႈ။ၼႂ်ၼႆႉတႄႉၶိုၼ်းယွမ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉမီးဢေႃႈ” - ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။   ဝၢႆးလင် ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶႄၽေးသၽႃႇဝ  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၶႄၽေးၽွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်၊ ၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽႂ် ?

ၼႂ်းလိူၼ်လုၵ်ႈဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထိုင်တီႈရူတ်ႉၵႃး၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၵၢႆႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈတွင်ၵၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်း ၊ၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉလွႆလႆလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလၢၵ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ထဵင် သုမ်ႉၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ မီးလုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆ ၼွၼ်းယူႇၼႂ်းသုမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၵူၺ်ႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ။ တူဝ်မၼ်းတႄႉ...

ၽေးသၽႃႇဝ ယႃႉပႃးယွင်ၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႈပႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈတီႈတိၼ်ၶိုၼ်ႈလႆသေ ႁုင်ၽၵ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ။ ဝၢႆႇတူၺ်းသၢႆႉတူၺ်းၶႂႃ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉ မိူၼ်လႆႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇဝႆႉၵေႃႈလူဝ်လူဝ်။ ၼမ်ႉတႃဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ယိုင်ႈယမ်းဝႆႉသေ မိုင်ဝႆႉယူႇႁင်းမၼ်း။ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ။ ထုင်ႉပူင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ဝၢၼ်လီၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်ၼွင် ထူမ်ႈပႃးတူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉၸူဝ်ႈၵူၼ်းပၢႆယိုၼ်ႈမိုဝ်း။ ဢၼ်ပၢတ်ႇယဝ်ႉသေ ယင်ၶႃႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈၼမ်ႉ ဝႆႉယူႇလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ။...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈယၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းလူင်းၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ်

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႆႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း လႄႈပႆႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်သင်  ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ။   ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ႁိူၼ်း 91 လင်၊  ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ 35 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈလူႉၵွႆၼမ် သုမ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ဝၢတ်ႇ။ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼွင်းထူမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ၊ ၼမ်ႉၶၢဝ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆမႄႈၼမ်ႉ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်း၊...

ၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇလႄႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တႃႇလင်ၶႃႈႁိူၼ်း 90 လင် (90 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2022 ယူႇတီႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ ၼႃး၊ ၵေႃးပၵလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ   တၢင်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႂၢင်ႈ(ပလွင်ႈလႄႈ လီးသူး) ပွၵ်ႉ 1 - ပွၵ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img