Tuesday, May 21, 2024

ၼမ်ႉထူမ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2

Must read

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။

Photo CJ- ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2022

“ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈၼမ်ႉၶိုၼ်းထူမ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶႂ်ႈဝႃႈသုင်ဝႆႉဢေႃႈ။ၼႂ်ၼႆႉတႄႉၶိုၼ်းယွမ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉမီးဢေႃႈ” – ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

  ဝၢႆးလင် ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶႄၽေးသၽႃႇဝ  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၶႄၽေးၽွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ဝၢႆးလင် ပၢင်သွၼ်ၵေႃႈၼမ်ႉၶိုၼ်းထူမ်ႈ ၼႆ ၵူဝ်ႇလႃႉမဵဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ပၢင်သွၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉလၢႆးၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၽွင်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇပႆႇႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈလူင်”

 ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ  ၊တီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း တီႈတႅမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo Ya Da Nar-ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝေႃႇၶူၵ်ႉ ၵဵင်းတုင် ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ၼမ်ႉပႃႇ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝေႃႇၶူၵ်ႉဝဵင်းမႂ်ႇ ၊ ထူမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉသုမ်း။

 “ၼမ်ႉမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈ။ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး သုင်ပဵင်းတင်ႇၼင်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇတၼ်းၶၢႆႉၶူဝ်းၶွင်သင်။ ၼမ်ႉၶဝ်ႈသွင်ႇၾႆးႁဝ်းဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းတူႈယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။” ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉပႃႇ ၼမ်ႉလွႆၼွင်းလၢၵ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးသုမ်ႉထဵင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉ ဢိူင်ႇယၢင်းၶႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း 2 ၽူဝ်မေးလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉလူႉတၢႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း