Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉသုၵ်ႉၽဵဝ်ႈၶီႈၵူမ်ႇလင်ၼမ်ႉထူမ်ႈ

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ 2 ဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပွၵ်ႈၵမ်း 3 ႁိုင်ၼၢၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼမ်ႉၸင်ႇယွမ်းလူင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶီႈၵူမ်ႈထူမ်ႈၼႃ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶီႈၵူမ်ႇဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12 လႄႈ 13 သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ

တီႈဢၼ်ၶီႈၵူမ်ႇထူမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-

- Subscription -

ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းလွႆးလွႆးၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တႃႇၽဵဝ်ႈၶီႈလိၼ်ငႂ်ႈလိၼ်တႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း မၢင်တီႈၵေႃႈၽဵဝ်ႈၸွႆႈၵၼ် ပေႃးၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းယဝ်ႉတႄႉၶႅၼ်းၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ  မိူၼ်ၼႆတုၵ်ႉၶၼႃႇ“ ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 3 ပွၵ်ႈ 3 ၵမ်းပႃးၼႆႉ။ ဢၼ်ထူမ်ႈလိုၼ်းသုတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 12 လႄႈ 13 ။ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ် ဝၢၼ်ႈတႃႈလေႃႉ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း သၼ်သၢႆးတႆး သၼ်သၢႆးလိုဝ်ႉ လႄႈ ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉဢမ်ႇမီးၼမ်ပဵင်းပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶီႈၵူမ်ႇဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12 လႄႈ 13 သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ

 ၼမ်ႉသၢႆၼႆႉ လႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆး။ ပဵၼ်ၼမ်ႉလဵင်ႉၼႃး သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း။ ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ၼမ်ႉယွမ်းႁႅင်း ၵူၼ်းယူႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၵၵ်းၶင်ၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႃး၊ ႁိမ်ၼမ်ႉၵၼ်ထိုင်တီႈလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ် ၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈႁိူၼ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇလႂ်သႂ်ႇၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း