Thursday, May 30, 2024

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆလႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆထူမ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ပွၵ်ႉတႃႈ လေႃႉလႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 19/9/2022

ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတူၵ်း ၵႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႅတ်ႇတင်းဝၼ်းယူႇၶႃႈ လႅပ်ႈတၢင်းႁူဝ်လွႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၶႃႈယူဝ်ႉ။ ၼမ်ႉပႃႇၼႆႉ လႆထူမ်ႈမႃးတင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း လတ်းလူင်းမႃးတၢင်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ဢၼ်လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈမႃးသေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၶိုၼ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉတိုၼ်ႈ၊ ၵႅပ်ႈ၊ တၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈဢမ်ႇလၢင်းႁွင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၼမ်ႉလႆလူင်းလီ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈႁိူၼ်းၶႃႈ ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းမႃးႁႅင်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉပေႃးယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉတၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်းၵိၼ်းၸႂ်တႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶူဝ်းၶွင် လူႉသုမ်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတီႈသုတ်း သမ်ႉ လွင်ႈပတ်းၽဵဝ်ႈၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်လႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉ ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း