Tuesday, October 3, 2023

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၼမ်ႉၼွင်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ႉၵူၼ်ႇတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်ဢွၵ်ႇၸွႆႈ ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 14-09-2023

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်း လူမ်ႉတဵင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆထင်တီႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵေႃႈယၢတ်ႇ  ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ယၢပ်ႇပဵၼ်ယဵၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၼမ်ႉၼွင်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 14-09-2023

ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 30 ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 5 ၊ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇသေ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇပင်းသႂ်ႇ ။

ႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ ပွၵ်ႉ6 ၊ 7 ၊ 8 ၊ 12  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ယိုင်ႈၼွင်းမႃးဝႆးလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မၢင်ႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းၼႂ်း  ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈပူၼ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ သိူဝ်ႇဢုတ်ႇၵင်ႈဢုတ်ႇလၢႆလၢႆ ပေႃးၼမ်ႉၼွင်းၼမ်ႉယိုင်ႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယုၵ်းယၢၵ်းၵႆႉလွင်ႈမႃးၶင်ႉၸွမ်း ႁိူၼ်းၸွမ်းယေးဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ် ၼမ်ႉၵႆႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈဝၢၼ်ႈထူမ်ႈဢိူင်ႇ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁွင်ႈမိူင်ဢမ်ႇလီ၊ ႁွင်ႈမိူင်တၼ်။ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးသင်ပၼ်လီလီ။လႆႈပိုင်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၵူၺ်း ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း