Saturday, June 15, 2024

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး လူႉသဵင်ႈ

Must read

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လွင်ႈသီတြေႃးလႄႈ ၶူးပူင်သွၼ်တွႆႇတိုင်ႈ ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပဵင်းလူင် လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေး မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ
Photo by – Watpiangluang Wieng Heang/ ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ သီတြေႃး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်း ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ဢႃယု 74 ပီ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်း မၼ်း ၸဝ်ႈ ပွၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵေႃးသႃႇရ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပေႃႈၶူးသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈသေ လူႉၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ဢႃယုၸဝ်ႈ 74 ပီ တေၶဝ်ႈ 75 ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ လူႉသဵင်ႈတီႈႁိူၼ်းပဵင်းလူင် ၵူၺ်း ၶႃႈ။ ပေႃႈၶူးၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးပူင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပဵင်းလူင်ၼႆႉမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးသီတြေႃး၊ လၢႆးတွႆႇမွင်း၊ ၵွင်ၸီး ၸိူဝ်းၼႆႉ သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမႃး လၢႆးတွႆႇတင်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆးၼႆႉ။ ပေႃႈၶူးတေပူင်သွၼ် တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉမႃး တင်ႈတႄႇပီ 2016 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးသုတ်းသဵင်ႈၼႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးဢိၵ်ႇပႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇၵႂႃႇ တီႈပႃႇၸႃႉ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ
Photo by – Watpiangluang Wieng Heang/ ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ သီတြေႃး

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ပႃႈၼၢင်းယူင်း လုၵ်ႈတႄႇ ဢမ်ႇတၼ်းမီးႁူမ်ႈၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈ ဢၼ် မႃးၸွမ်းပေႃႈတႄႉ တေမီး 4 ၵေႃႉ၊ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ – ၸၢႆးၵေႃးသႃႇရ လုၵ်ႈၼွင်ႈပွင်ႈပၢႆလၢတ်ႈ။

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး မႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်း ပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈႁႆႇတိုင်ႈ သႅင်းတႆး မၢႆ (1) ဝဵင်းပၢင်လူင်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁႆႇ တိုင်ႈပၼ်သႅင်းတႆး တီႈႁူဝ်မိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်း ပၢၼ် (MTA) တိုၵ်ႉႁိူင်းၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ႁႆႇတိုင်ႈ ၼႂ်းၸၢတ်ႈ ယွတ်ႈ သႅင်းလႅင်းမႂ်ႇ ပဵင်းလူင် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပေႃႈၶူးပူင်သွၼ် ႁႆႇတိုင်ႈၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းပဵင်းလူင် ၵေႃႈၸႂ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း