Thursday, May 30, 2024

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉဝႆႉသေ ပေႃးဝႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ” –  ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၶေႃႈမၢပ်ႇၼႄးလၢႆၶေႃႈ သေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်  ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2021 ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ထႅင်ႈဝႃႈ – “ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်၊ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၾၢႆႇၽူႈတတ်းသိၼ်၊ ပိူင်တႅပ်းတတ်းတြႃး (တရားစီရင်ရေးစနစ်)ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်လူင်ႉလႅင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢႃယု ထူၼ်ႈထိုင် 78 ပီယဝ်ႉလႄႈ ၸဵမ်ပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ် ဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်းတဵမ်ထူၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် မႅၼ်ႈၽွင်း ထုၵ်ႇလီတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉ လၢႆၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉပၢႆဢဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈလပ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁူႉသေ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ထူပ်းၽေးတေႃႇသၢႆၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆ NLD ၸီႉၸမ်ႈပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ  ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ   ပဵၼ်ၶဵဝ်ႈၸဵပ်းႁိူၵ်ႇၵႂ်ႈ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်လႆႈလီလီ ၊ ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ဢႄႇသေ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တႃႇလုမ်းလႃးတူၺ်းလူပၢႆးယူႇလီ။

တႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢႃယု 78 ပီၼႆႉ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇသေ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃၾၢႆႇၼွၵ်ႈ ၊ လႆႈသုၼ်ႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ဢမ်ႇၽွမ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း