Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၵူၼ်းတၢႆ 100 ပၢႆယဝ်ႉ

ၾူၼ်လူမ်းလႅင်ႉမုၼ်ႊသုၼ်ႊ ၽတ်းပဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇၼမ် ၵူၼ်းတၢႆမီးမွၵ်ႈ 100 ယဝ်ႉ။ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလႄႈလိူၼ်ႈ သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်း ၾူၼ်မႃး ၼႂ်းၸေႈမိူင်း ပီႊႁႃႊ လႄႈ ၸေႈမိူင်း ဢုတ်ႊတရႃႊပရႃႊတဵတ်ႉသျ်  ပွတ်းႁွင်ႇမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၼ်မီးတိတ်းၸပ်း မိူင်းၼီႊပေႃႊလ်  လႄႈမိူင်းပင်းၵလႃးထဵတ်ႉ ၼႆႉၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈပီ။ ၼႂ်းပီ 2019  ၵူၺ်း   တင်ႈဢဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  ထူမ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ၊ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ31/7/2018 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိပ်းပၢႆသေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၼမ်ႉၵိၼ် တူၵ်းမႅၼ်ႈတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း သၢမ်သႅၼ်ပျႃး- ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉၵေႃႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၼင်ႇၵႃႈဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢွၵ်ႇမႃး တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းလဵဝ်။...

ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး  ၸဵင်ၼုမ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 10/06/2018 ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ ၸၢႆးသိူဝ် ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - “လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း 12 ၸုမ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်း 220...

Latest news

- Advertisement -spot_img