Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉလွႆၼွင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လုသုမ်းၼမ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈမိူင်းႁွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွင်း လုသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈၵူၺ်း။...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉပႃႇ လႆလေႃႇၼွင်းထူမ်ႈ၊...

ၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆမႄႈ ၼွင်းထူမ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈ သူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉမႄႈ၊ ၼမ်ႉၵေး၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၊ ၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၊ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း - ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ  ။   ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇတီႈတႅမ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ လင်ႁိူၼ်း 500 ပၢႆ လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉ။ တႃႇ 300 ပၢႆလႆႈမႆႈၸႂ်။ ဢူးလႃႉထူၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  တီႈပွၵ်ႉယွမ်ႇဢၼ်မီးတီႈတႅမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 3-4 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵႆႉပဵၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇ ။ ပိူင်လူင် ပဵၼ်ပီဢၼ်ပဵၼ်...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇတီႈ ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ တဵင်ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈၼႆ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႇၵၢၼ်ႇတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်းပုၼ်ႉ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸင်ႇၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ။   ၵိုတ်းဝႆႉမေးမၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ...

 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊ လူႉတၢႆ 200 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ လိၼ်ပင်း ၼမ်ႉလႆထူမ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 200  ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 8000 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ။  မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဢိူင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ။...

ၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၵူၼ်းတၢႆ 100 ပၢႆယဝ်ႉ

ၾူၼ်လူမ်းလႅင်ႉမုၼ်ႊသုၼ်ႊ ၽတ်းပဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇၼမ် ၵူၼ်းတၢႆမီးမွၵ်ႈ 100 ယဝ်ႉ။ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလႄႈလိူၼ်ႈ သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်း ၾူၼ်မႃး ၼႂ်းၸေႈမိူင်း ပီႊႁႃႊ လႄႈ ၸေႈမိူင်း ဢုတ်ႊတရႃႊပရႃႊတဵတ်ႉသျ်  ပွတ်းႁွင်ႇမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၼ်မီးတိတ်းၸပ်း မိူင်းၼီႊပေႃႊလ်  လႄႈမိူင်းပင်းၵလႃးထဵတ်ႉ ၼႆႉၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈပီ။ ၼႂ်းပီ 2019  ၵူၺ်း   တင်ႈဢဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  ထူမ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ၊ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ31/7/2018 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိပ်းပၢႆသေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၼမ်ႉၵိၼ် တူၵ်းမႅၼ်ႈတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း သၢမ်သႅၼ်ပျႃး- ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉၵေႃႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၼင်ႇၵႃႈဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢွၵ်ႇမႃး တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းလဵဝ်။...

ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး  ၸဵင်ၼုမ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 10/06/2018 ၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ ၸၢႆးသိူဝ် ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၸဵင်ၼုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - “လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း 12 ၸုမ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်း 220...

Latest news

- Advertisement -spot_img