Sunday, May 26, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

Must read

ၼမ်ႉယၢဝ်ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ  ထူမ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ၊ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ31/7/2018 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိပ်းပၢႆသေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈၼမ်ႉၵိၼ် တူၵ်းမႅၼ်ႈတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း သၢမ်သႅၼ်ပျႃး- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉၵေႃႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၼင်ႇၵႃႈဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢွၵ်ႇမႃး တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၾူၼ်ၼႆႉမၼ်းတူၵ်းႁႅင်းၾၢႆႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ။ ပွတ်းမိူင်းယေႃပုၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈယႃႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလုၼမ်ၼႃႇလႄႈ ပေႃးၾူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်း ၼမ်ႉၵေႃႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ သမ်ႉပေႃးလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးလူး။  ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်ႈဢ ဝ်ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼမ်ႉထူမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသ် ယင်းပႆႇယွမ်း။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဢီႇၼၢႆး 63 လင်၊ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး  113 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ။ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 17 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး 11 လမ်းတူၵ်းတႂ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း 280 ပၢႆလႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ  ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆးလႅင်းဢီႇၼၢႆး ၊ ၵျႂင်းႁူၵ်းလၵ်း လႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၽွင်ႈ  ၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ  တီႈသႅၼ်ဝီၵေႃႈၼမ်ႉထူမ်ႈ သူၼ်ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း 900 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။  ၼမ်ႉထူမ်ႈသၢမ်သီႇဝၼ်းဢမ်ႇပႆႇလူတ်းယွမ်းလူင်းလႄႈၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေသူင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လုမ်းၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်၊ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇၵူၼ်းမိူင်း –  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလႄႈမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လူတ်ႉၵႃးလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ 1 လမ်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတူဝ်တၢႆ ႁိုင် သၢမ်ဝၼ်းၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်း။

ပီၼႆႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊မိူင်းယၢင်း၊မိူင်းမွၼ်းလႄႈမိူင်းတႆးၼမ်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ဢၼ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း