Thursday, May 30, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ လႆလွင်ႈၼွင်းတွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ တူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ၵေႃႈထူမ်ႈပႃး ၶဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ။


Image: ၸၢႆးဢူးၶမ်း/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၼ်းတီႈ 26/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉပႃႇ လႆလေႃႇၼွင်းထူမ်ႈ၊ ဢဝ်ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ 36 လင်လႄႈ တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉသုမ်းၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆး ၵူၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼႆႉ ထူမ်ႈႁႅင်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆမႃးသေပွၵ်ႈ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈ 40 လင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ မၢင်ႁိူၼ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇမူတ်း။ ၽႃႁိူၼ်းၵူၼ်ႇပင်းပဵၼ်လၢႆလင်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူင်ႈ ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူမ်ႈပၼ်ပေႇၸႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸၢႆးဢူးၶမ်း/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းယႃႉပႃႇမႆႉ တႅပ်းမႆႉ၊ ပွႆႇယုၵ်းယၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈ တၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼမ်ႉၸင်ႇလုပ်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁိူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 36 လင်၊ ၼႂ်း 36 ၼၼ်ႉ တႃႇ 3 လင်ၵူၼ်ႇပင်းၼမ်တႄႉၶႃႈ။ တူင်ႈႁႆႈၼႃးၶႅၼ်းၺႃးၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တႅပ်းမႆႉ ၊ ယႃႇထိူၼ်ႇ သေ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵၼ်တင်းႁူၺ်ႈတင်းလွႆ ဢၼ်ပႅတ်ႈ ယုၵ်းယၵ်းလူင်းႁွင်ႈၵေႃႈတေပႃး။ ထႅင်ႈလွင်ႈ သမ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ၶႂၢၵ်ႈလွမ်ႉဢဝ် လိၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆ၊ ပေႃး ၾူၼ်မႃးႁႅင်း ၼမ်ႉၵေႃႈထူမ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ– ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈသေ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵွႆလၢႆလင်၊ လူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ၸွမ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ ၼႃးၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵဵပ်းသၢႆမၢႆတႅတ်ႈတေႃး သေ တေတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆ ၸၢႆးဢူးၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ၼႆ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမႃးယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်သေ တေတၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တႃႇတူင်ႈၼႃး တႄႉလႅပ်ႈလႆႈ ယူႇ။ ႁိူၼ်းယေးတႄႉ တေဢမ်ႇလႅပ်ႈလႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸၢႆးဢူးၶမ်း/ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ သေ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်း NGO ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းၸႅၵ်ႇပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈပတ်းၽဵဝ်ႈ ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈငႂ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉၶူဝ်းၶွင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉမီးယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပွတ်းထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈလိူဝ်ၵူႈပီ၊ ၼႃးၶဝ်ႈၸဝ်ႉ တူၼ်ႈၶဝ်ႈမၢၵ်ႇတဵမ်ႁူင်း ၸူမ်ၵႂႃႇတႂ်ႈၼမ်ႉတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း