Sunday, May 26, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇတီႈ ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ တဵင်ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈၼႆ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႇၵၢၼ်ႇတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်းပုၼ်ႉ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸင်ႇၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ။   ၵိုတ်းဝႆႉမေးမၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ 3-4 လိူၼ်ၵူၺ်း။  ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵူဝ်ႇမူဝ်းၵူၼ်းသူၺ်ႇၺွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉတိုၵ်ႉထူမ်ႈႁႅင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

တေႃႇၶျႄႇရီၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းၶႂၢၵ်ႈလိၼ်လွႆ ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေးၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ လိၼ်ဢမ်ႇပေႉႁႅင်းၸုပ်ႇၼမ်ႉဝႆႉ။ ၾူၼ်တူၵ်းဢိတ်းဢီႈၵေႃႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းၵမ်းလဵဝ်- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈပီႈလႄႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉဝႆးဝႆးယူႇ။

ပီၵၢႆ 2019 ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ယၢမ်ႈလႆႈသူး ဝဵင်းဢၼ်မူတ်းသႂ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ မိူင်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ   ဝၢႆးလင်ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်း ယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 17 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ လူမ်ႇႁူးလၢႆႇၼမ်ႉသေ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း