Tuesday, May 21, 2024

ပီၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁႅင်း သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈဢမ်ႇၸွႆႈသင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်

Must read

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ႉၵႆႉၼွင်းထူမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်း  တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်လႄႈပၢႆးၸႂ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 3/10/2022 ယုၵ်းယၢၵ်းတဵမ်ၶမ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ  ၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈ/ယၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ပေႃးယိၼ်းသဵင်ၾူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈၸဵမ် ၵၢင်ဝၼ်း/ ၶိုၼ်း ။ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးၾူၼ်မႃး ၾႃႉငိုပ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ် ငၢၼ်းသင်ယဝ်ႉ။ ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်းၵၼ် ၵုမ်ႇၼင်ႈပႂ်ႉတူၺ်း ၸွမ်းၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇ ၵူဝ် ၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်း။ လူဝ်ႇၶၢႆႉၶူဝ်းၶိုၼ်ႈတီႈသုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႃႉပဵၼ်ၶၢႆၵၼ် လႆႈမႆႈ ၸႂ်ၸွမ်းၼမ်ႉၼႆႉယူႇတႃႇသေႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈၶႆသင်ပၼ်။  မႄႈၼမ်ႉသၢႆ တိုၼ်ႈ ၵႅပ်ႈ ၵူၼ်းသမ်ႉမႃးပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းသမ်ႉပေႃးတဵမ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈမႄႈၼမ်ႉလူႉ ၊ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈၼမ်ႉထူမ်ႈ -ၸဝ်ႈသူၼ် ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ၼမ်ႉပႆႇလူင်း တိုၵ်ႉယိုင်ႈယူႇ။ ပေႃးၾူၼ်မႃးၵေႃႈ ၼမ်ႉၼႆႉ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း။ ယူႇတီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းသွင်ၸိုင်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈၶႆသင်ပၼ်။ ႁူႉယူႇ ၼမ်ႉသၢႆတိုၼ်ႈ၊ ၵႅပ်ႈ ႁဵတ်းသင် ၶဝ်ဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် လၢင်း ၽဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၼမ်ႉလႆလႆႈလီ။ ဢၼ်ၼႃႇၸႂ်ႁႅင်းတႄႉ တၢင်းၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇတႃႇၶီႈလဵၵ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ယုၵ်းယၢၵ်းၼႆႉ ၼမ်ပဵၼ်ပေႇၸႂ်။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶမ်ဢိုတ်းၼႂ်းလွတ်ႇၼမ်ႉ၊ ႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 3/10/2022

တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉလႄႈ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်းၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၼမ်ႉ ၼွင်းထူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ 6 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈလႂ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်ႉၶ ၸွမ်းၵူႈၵမ်း ယွၼ်ႉလႆႈၶၢႆႉၶူဝ်း၊ လႆႈပတ်း ၽဵဝ်ႈၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၼမ်ႉ ထူမ်ႈယူႇသေႇသေႇယဝ်ႉ ပေႃးထူမ်ႈ 1 ပွၵ်ႈ လိၼ်သၢႆးဢိုတ်းၶမ်ၼႂ်းလွတ်ႇၼမ်ႉ၊ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ လႆႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈမႃးၶုတ်းပတ်း ၽဵဝ်ႈလၢင်းၸွမ်းတႃႇသေႇ ပေႃးၶုတ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင်ၼမ်ႉသမ်ႉမႃးၼွင်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇ ယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇဝၢႆး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ၸိူဝ်းၵႆႉထူပ်းၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉၶူဝ်းဝႆႉတီႈသုင်ၵၼ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ရူတ်ႉၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈသုင်လႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉ ဝႃးၽႃႇသိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း