Wednesday, July 24, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသုမ်းၼမ်

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမူႇၸေႊလၢႆမူႇလၢႆဝၢၼ်ႈ လူၼ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉလၵ်ႉထႅင်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼမ်ႉၼွင်းၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵႃႈပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။တီႈၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယုၵ်းယၢၵ်းလႄႈၵိင်ႇမႆႉႁႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈမႃးၶင်ႉဝႆႉၼမ်သေ ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလေႃႈလႆလီလီ။ၸင်ႇၼၼ်လႄႈ ၼမ်ႉၶႅၼ်းၼွင်းယိုင်ႈၶဝ်ႈမႃးထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး။မၢင်ႁိူၼ်း ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ လွင်ႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမူႇၸေႊၼႆႉ မီးလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ လိူဝ်သေ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးထႅင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶၢဝ်းၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉၼွင်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉမီး 3 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၵူၺ်း ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈ ၶၢႆႉၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယူႇ။တိုၵ်ႉလပ်းသိင်ႇလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တႃလီလီ။ ၽိူဝ်ႇမိူင်းလႅင်းပၢင်ႇမႃး ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃးႁၢႆၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈ ။ တီႈတႄႉမၼ်း ႁူဝ်ႉၶဝ် ၶတ်းသေႃးဝႆႉ ယႂ်ႇဝႃႈယႂ်ႇ။ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇႁူႉ။ ထႅင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းၵိုတ်းဝႆႉ တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁၢႆ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်း သဵၼ်တၢင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ – ပၢင်သၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း ပႃးၸဵမ်ၼိူဝ်ႈတၢင်းဢၼ်တေၵႂႃႇၸူးၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉၵေႃႈ သွၼ်းၾူၼ် ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်သေ ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ် ဢမ်ႇသုတ်ႈဢမ်ႇႁူၼ်။ ၼမ်ႉၼွင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ထူမ်ႈထိုင်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း