Thursday, May 30, 2024

ၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

Must read

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးထႅင်ႈ။

Photo: MeKong News/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 23/9/2022

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉထူမ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ် တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉသၢႆ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႇလေႃႉထႅင်ႈၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉတေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇ တူၵ်းယဝ်ႉ လႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ၼမ်ႉတႄႉ လႅပ်ႈတေလူတ်းလူင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း လူႉသုမ်း မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉၼႆႉ ၼမ်ႉသၢႆၵႆႉလႆလူၼ်ႉ ၾင်ႇသေ ထူမ်ႈႁႅင်း ၼႃႇ ယွၼ်ႉဢွင်ႈတီႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႇလိူဝ်သေ ၼမ်ႉလႄႈ သင်ၾူၼ်တူၵ်းမႃး ဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉၼႆႉလႆထူမ်ႈ  တိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢင်းႁွင်ႈၼမ်ႉ။ ပွႆႇႁႂ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉၵႅပ်ႈ၊ တိုၼ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  မႄႈၶွင် MeKong News ဢွၵ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆထူမ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉလႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်တင်း လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး/ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊  ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၢႆးၼမ်ႉထူမ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶီႈလိၼ်ၵူမ်ႇငႂ်ႈၵိုတ်းၶင်ႉတင်းၼမ် ပၼ်တင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပတ်းၽဵဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း